In het komend half jaar dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie moet de grote toestroom van asielzoekers die hun toevlucht zoeken tot Europa drastisch omlaag.

Het is daarom nodig dat alle 28 lidstaten beter gaan samenwerken door eindelijk werk te maken van een eerlijke verdeling van vluchtelingen over alle lidstaten. Ook moeten de buitengrenzen beter bewaakt worden door het opzetten van een Europese grens- en kustwacht.

Dat zijn de belangrijkste speerpunten van het Nederlands EU-voorzitterschap, melden premier Mark Rutte, voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans donderdag tijdens de start van het voorzitterschap.

"We hebben geen tijd te verliezen", zei Rutte. En Timmermans voegde toe: "Het is onze taak om als Europese instituties te laten zien dat Europese samenwerking de oplossing en niet het probleem is."Complex

Rutte zei dat de huidige stroom vluchtelingen bedwongen moet worden, maar vroeg wel om geduld. "Dit is een complex probleem dat niet in een dag kan worden opgelost."

Alle lidstaten moeten namelijk op één lijn staan. Belangrijk is daarbij echter wel dat de lidstaten zich aan de afspraken houden, zei de premier. Zo is afgesproken om landen als Griekenland en Italië, waar de meeste vluchtelingen aankomen, te ontlasten, maar in de praktijk komt de herverdeling van vluchtelingen niet van de grond.

In de praktijk komt het erop neer dat asielzoekers die in Europa aankomen veelal doorreizen naar Noord-Europese landen (Duitsland, Nederland en Scandinavië), waardoor de lasten niet evenredig worden verdeeld over alle lidstaten.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door In60seconds

Schengen

In reactie daarop voerden Zweden en Denemarken onlangs weer grenscontroles in. De landen proberen op die manier de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen. Zweden ontving in 2015 ongeveer 150.000 vluchtelingen.

EC-voorzitter Juncker kan begrijpen dat deze landen opnieuw langs de grens controleren, maar hij zei er alles aan te doen om het verdrag van Schengen, dat de binnengrenzen van de lidstaten opheft, te redden. Ook hij zei dat een gezamenlijke aanpak van alle lidstaten de oplossing is. 

Ondanks de enorme opgave waar Europa zich mee geconfronteerd ziet, blijft Rutte optimistisch: "De EU heeft bewezen grote problemen te kunnen aanpakken, zoals de economische crisis."