Als het aan de ChristenUnie ligt mogen gemeenten niet meer weigeren om asielzoekers die ons land binnenkomen op te vangen.

"Gemeenten mogen niet hun verantwoordelijkheid afschuiven op andere gemeenten", stelt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind tegen NU.nl.

Hij wil een verdeelsleutel instellen waarbij gemeenten vanaf ongeveer honderd inwoners naar rato van het aantal inwoners asielzoekers moeten opvangen.

"Ik hoor nu van wethouders dat ze zich verplicht voelen asielzoekers op te vangen, omdat buurtgemeenten opvang weigeren. Dat is niet eerlijk", stelt hij.

Afgelopen maanden zorgde de opvang van asielzoekers regelmatig voor oververhitte raadsvergaderingen, die niet zelden uit de hand liepen door boze buurtbewoners die fel tegenstander waren van de opvang van asielzoekers.

Video: De asielprocedure in Nederland uitgelegd in 60 seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie door in60seconds

Boosheid

Voordewind is niet bang dat die boosheid alleen maar groeit als gemeenten door het Rijk verplicht worden asielzoekers op te nemen.

"Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang. De boosheid richtte zich op de grote groepen die kleine gemeenten moesten opnemen", aldus Voordewind.

"De verwachting is dat er net als in 2015 dit jaar minimaal weer 58.000 asielzoekers naar ons land komen. We kunnen het ons niet veroorloven langer achterover te leunen".

Volgens Voordewind is een bijkomend voordeel van de verdeelsleutel voor asielzoekers dat vluchtelingen die mogen blijven (statushouders) op een vergelijkbare manier worden verdeeld over de gemeenten. 

"Als de vluchtelingen toch al in die gemeenten aanwezig zijn zullen zij ook sneller integreren als ze daar mogen blijven zodra ze een status hebben", aldus Voordewind. "De begeleiding kan dan ook beter worden georganiseerd."

Stevige nationale aanpak

Afgelopen weekend riep de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ook al op tot een "stevige nationale aanpak" om in elke gemeente asielzoekers op te vangen.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman diende eerder al een motie in om opvang kleinschaliger in gemeenten te regelen en deze werd ook door de Tweede Kamer aangenomen. "Het zou inderdaad goed zijn als elke gemeente asielzoekers op gaat vangen", stelt ze.

Volgens haar weigert verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) echter deze motie uit te voeren. "Nu zet het kabinet vooral in op het snel opzetten van grote azc's. Dat leidt tot weerstand", aldus Voortman.

"Als het kabinet nu eindelijk eens onze motie uit gaat voeren en prioriteit gaat geven aan kleinschalige opvang, en gemeentes daarbij ruimte geeft hoe ze dit willen vormgeven, denk ik dat alle gemeentes mensen zullen kunnen opvangen."

Buiten spel

PvdA, D66 en CDA zien niets in een verplichting voor gemeenten. "Het is niet de oplossing om de lokale democratie volledig buiten spel te zetten door gemeenten tot opvang te verplichten", vindt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "Als er iets funest is voor het draagvlak is het dat wel."

Volgens Sjoerdsma zou het wel goed zijn als Dijkhoff met de gemeenten tot afspraken komt over een eerlijke verdeling van de asielzoekers in kleinschalige opvang.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: "Wij zijn waar nodig en mogelijk voor kleinschalige opvang en zo veel mogelijk spreiden over het land en gemeenten. We willen het echter niet verplichten. Ik ben juist bang dat daarmee draagvlak wordt ondermijnd."

Ook CDA-Kamerlid Mona Keijzer loopt niet warm voor een verplichting voor gemeenten. "Draagkracht en draagvlak zijn voorwaarden om te komen tot opvang. In welke gemeente dan ook. Bovendien moet rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden in gemeenten", stelt ze.

In november bereikte het kabinet al een hoofdlijnenakkoord met de VNG (gemeenten) en het IPO (provincies) over het realiseren van 2.500 noodopvangplekken per provincie. De leden hebben hier echter nog niet mee ingestemd.

De VNG laat aan NU.nl weten dat wat Voordewind wil feitelijk op regionaal niveau al gebeurd. "Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de noodopvang en asielzoekerscentra. Als niemand wil opvangen kan dat vanuit daar alsnog worden opgelegd", aldus een woordvoerder.