Voor burgers en bedrijven komen er volgend jaar belastingverlagingen van in totaal 5 miljard euro. De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in met het Belastingplan. 

Daarmee is na maanden discussie de laatste horde genomen. 

Het kabinet van VVD en PvdA zag zich gedwongen om voor het belastingplan steun te zoeken bij de oppositie, omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. CDA en D66 besloten medewerking te verlenen om zo tot lastenverlichting te komen. 

De regering moest alles uit de kast halen om het Belastingplan voor 2016 door het parlement te loodsen. Vooral D66 bleef lang dwarsliggen. In ruil voor enkele aanpassingen en andere tegemoetkomingen kon de partij zich uiteindelijk achter het plan scharen.

Herstel

Volgens minister Dijsselbloem van Financiën was het van groot belang dat de lastenverlaging er doorheen zou komen komt. Volgens hem helpen de lagere lasten het economisch herstel. Ook moet het plan leiden tot 35.000 nieuwe banen.

Tegenstanders in de Eerste Kamer vrezen dat vooral werknemers gaan profiteren en de tweedeling met niet-werkenden wordt vergroot. Ook zou de kloof groeien tussen huishoudens met één kostwinner en die van tweeverdieners.

Onderdelen

In het Belastingplan zitten onderdelen als het langzamer afbouwen van de arbeidskorting, extra geld voor de ouderenkorting en een voorstel om 4 miljard euro inkomstenbelasting te verschuiven naar de gemeentelijke belastingen.