Minister Henk Kamp (Economische Zaken) blijft erbij dat ook de energiebedrijven Eneco en Delta moeten splitsen. Hij negeerde daarmee dinsdag een wens van een meerderheid in de Eerste Kamer. 

De meerderheid vroeg hem om Eneco en Delta pas te splitsen als ook energiebedrijven in andere Europese landen dat moeten.

Kamp piekert daar niet over. Hij neemt daardoor een risico want het is nu onduidelijk of de nieuwe wet STROOM dinsdag wordt aangenomen. Die wet regelt de komst van grote windmolenparken op zee. Ook de bestaande bepaling dat energiebedrijven zich sinds moeten splitsen, wordt in de nieuwe wet opgenomen.

Veel oppositiepartijen willen alleen voor de nieuwe wet stemmen als Kamp de energiebedrijven Eneco en Delta niet dwingt te splitsen. De Hoge Raad bepaalde eerder dit jaar dat de bedrijven mogen worden opgedeeld.

Broodnodige steun

De minister wil niet terugkomen op de splitsingsplannen om zich zo van de broodnodige steun te verzekeren voor zijn plannen voor de aanleg van windmolenparken. Daar wil hij vaart mee maken, omdat anders de afspraken in het Energieakkoord niet worden gehaald.

Kamp hield de Senaat voor dat de energiebedrijven zich ook moeten opdelen als de nieuwe wet het niet haalt. Dan blijft namelijk de oude wet gelden waarin de splitsing is vastgelegd.

Vertraging

Wel voorziet hij zeker zes maanden vertraging voor de plannen met windmolenparken waardoor het doel om 14 procent duurzame energie in 2020  te hebben niet wordt gehaald. Ook verwacht hij fors hogere kosten.

De Eerste Kamer stemt dinsdagavond over de kwestie.