Khadija Arib van de PvdA wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze is de eerste die zich kandidaat heeft gesteld sinds Anouchka van Miltenburg (VVD) zaterdag na drie jaar voorzitterschap opstapte.

Arib vervangt op dit moment al Van Miltenburg, die aftrad wegens kritiek op haar functioneren, vooral in de afhandeling van de Teeven-deal.

De PvdA-fractie is verheugd dat Arib zich kandidaat stelt, meldde de partij donderdag.

Arib is - met een korte onderbreking - sinds 1998 lid van de Tweede Kamer. Drie jaar geleden probeerde ze ook al voorzitter te worden. Toen verloor ze in de derde stemronde van Van Miltenburg.

De Tweede Kamer kiest na het kerstreces op woensdag 13 januari een nieuwe voorzitter. Andere kandidaten kunnen zich melden tot 12 januari.

Laatste vergadering

Arib sloot als tijdelijk voorzitter donderdagavond de laatste vergadering van dit politieke jaar, waarin de Tweede en Eerste Kamer hun 200-jarig bestaan vierden.

Nadat ze afhamerde vertelde ze nog dat het afgelopen jaar twaalf leden uit de Tweede Kamer vertrokken. Die grote doorloop is volgens Arib spijtig voor het instituut, want er verdwijnt ook een deel van het gezamenlijke geheugen van het parlement.

Arib prees verder de tomeloze inzet van haar voorgangster Van Miltenburg, hetgeen uit de Kamer met applaus werd beantwoord. 

Er waren dit jaar 460 plenaire vergaderingen, los van de vergaderingen van de gespecialiseerde commissiebijeenkomsten. Er werden 3.500 moties ingediend en meer dan 2.700 schriftelijke vragen gesteld.