Akkoord over nieuwe politie-cao

De politiebonden hebben met minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Het akkoord komt na maanden van politie-acties.

Het onderhandelingsakkoord wordt nu voorgelegd aan de leden. Volgens politiebond ACP zijn er afspraken gemaakt over onder meer loonsverhoging, bonus en verlofspaarregeling. 

"Alle politiemedewerkers ontvangen over 2015, 2016 en 2017 een salarisverhoging van in totaal 6,5 procent plus een eenmalige uitkering van 1.000 euro", meldt ACP. "Ook komt er een verlofspaarregeling. Daarmee kunnen collega’s sparen voor tussentijds en eindeloopbaanverlof." 

De piketvergoeding voor agenten wordt verdubbeld en er zijn afspraken gemaakt om de "verhouding tussen werk- en rusttijden te verbeteren", meldt het ministerie. Het aantal trainingsuren wordt verhoogd. 

Video: Akkoord over nieuwe politie-cao 

Rechtvaardig

Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft het over "een rechtvaardige en goede cao voor alle politiemedewerkers".

Korpschef Gerard Bouman is tevreden dat er een akkoord ligt. "De korpsleiding heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat politiemedewerkers een fatsoenlijke cao verdienen die recht doet aan hun werk", reageert hij.

"Zij staan 24 uur per dag klaar voor de samenleving, met alle risico's die dat met zich meebrengt. Dit onderhandelingsresultaat biedt nu eindelijk perspectief op zo’n cao", zegt Bouman.

Hervat

De onderhandelingen werden begin november hervat nadat ze sinds het voorjaar hadden stilgelegen. Het akkoord komt na maanden van acties door de politiemensen voor onder meer meer loon.

De politiemensen schreven de afgelopen maanden minder boetes uit, rukten niet meer uit bij geen spoed, voerden actie bij de start van de voetbalcompetitie en het begin van de Tour de France in Nederland en kwamen massaal naar een grote demonstratie in Den Haag.

Eerder bod

Een eerder bod van het kabinet van een loonsverhoging die ruim 5 procent zou bedragen, werd afgewezen. In die verhoging zat geld dat anders voor pensioenen zou zijn gebruikt, zeiden de politiebonden.

Uiteindelijk hebben de bonden zich overigens wel neergelegd bij deze "wisseltruc van het kabinet", melden ze. "1,4 procent van de loonsverhoging wordt betaald met arbeidsvoorwaardengeld dat voorheen uitgegeven werd voor pensioenopbouw."

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie