Sinds 2012 is bijna 15 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd aan Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers.

Het jaarlijks uitgekeerde bedrag neemt geleidelijk af sinds 2013, blijkt uit een Wob-verzoek van NU.nl bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Tussen 2012 en oktober 2015 wordt per persoon gemiddeld 3.600 euro per maand aan wachtgeld overgemaakt. Ministers en staatssecretarissen ontvangen hogere bedragen, omdat zij ook een hoger salaris krijgen tijdens hun dienstverband.

Het totale overgemaakte bedrag aan wachtgeld neemt af sinds 2013, net als het aantal personen dat jaarlijks beroep doet op de regeling. In april 2012 viel het kabinet Rutte-I, waardoor veel bewindslieden en Kamerleden beroep mogen doen op de wachtgeldregeling.

Wachtgeldregeling

Aftreden

Voormalige politici kunnen een beroep doen op de wachtgeldregeling nadat zij ontslag hebben genomen. Hun inkomen wordt dan voor minstens twee jaar en hooguit drie jaar en twee maanden aangevuld met een deel van hun oorspronkelijke salaris.

Eventuele neveninkomsten en salaris uit nieuw werk wordt van de wachtgelden afgetrokken. Een politicus moet zelf elke maand deze inkomsten doorgeven. Met gegevens van de Belastingdienst worden deze gegevens gecontroleerd. Volgens het ministerie van BZK is er niet eerder fraude gepleegd door een wachtgeldontvanger uit de Tweede Kamer.

Grillig

De wachtgeldregeling ligt regelmatig onder vuur. Minister Ronald Plasterk van BZK heeft in het verleden laten weten dat het wachtgeld niet verder teruggeschroefd moet worden.

"Het werk van een politicus kan grillig zijn", zegt de woordvoerder van Plasterk. "Wachtgeld voorkomt dat een politieke ambtsdrager bij beslissingen rekening houdt met eventuele negatieve financiële consequenties, en daardoor geen zuiver oordeel meer zou kunnen vormen."

Politici zouden ook hun financiële zekerheden opzij zetten voordat zij een politieke carrière beginnen. De wachtgeldregeling zorgt er dan ook voor dat het ambt van politicus aantrekkelijker wordt ten opzichte van een vaste aanstelling of een eigen bedrijf.

Het ministerie van BZK wil niet bekendmaken welke personen hoeveel wachtgeld hebben ontvangen. "Dat doen we om de vertrouwelijkheid van bepaalde persoonlijke aspecten - zoals diensttijd, leeftijd, arbeidsongeschiktheid en neveninkomsten - te beschermen", verklaart een woordvoerder van BZK.