Vrijwel de gehele oppositie steunt een motie van afkeuring tegen het kabinet om het handelen rond de Teeven-deal. De motie is niet aangenomen, maar het is een belangrijk signaal aan premier Mark Rutte.

Dat bleek woensdag tijdens het debat over de schikkingsovereenkomst met crimineel Cees H., die toenmalig officier van justitie Fred Teeven met hem sloot. 

Premier Rutte was eerder diep door het stof gegaan om zijn reactie vorige week op het rapport van de commissie-Oosting, die onderzoek deed naar de kwestie. Desondanks keurde nagenoeg de gehele oppositie het beleid van het kabinet af; 65 leden stemden voor de motie van afkeuring, 77 tegen.

Een motie van afkeuring geldt op het Binnenhof als een zwaar signaal aan het kabinet. Slechts een motie van wantrouwen geldt als nog zwaarder.

Stommiteit

Rutte noemde het in het debat een "stommiteit" dat hij afgelopen vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie de indruk wekte meer te weten over de tegenprestatie van de crimineel en de conclusies van de commissie-Oosting niet volledig te onderschrijven.

Daarnaast erkent hij nu dat hij "veel meer op de bal" had moeten zitten toen de kwestie maar bleef dooretteren. De oppositie verweet hem dat hij niet eerder vragen stelde, onder andere aan toenmalig staatssecretaris Teeven.

Oppositiebreed leefde de verdenking dat Rutte meewerkte aan het onder de pet houden van gevoelige informatie. Rutte sprak dit met klem tegen. Hij stelde bovendien de Kamer voldoende te hebben geïnformeerd.

Gespreksnotitie

De premier betreurt wel dat hij een relevante gespreksnotitie tussen een topambtenaar en Teeven over de kwestie aanvankelijk niet met de Kamer deelde. De oppositie nam dit hoog op.

Volgens Rutte had hij op het moment dat hij de notitie onder ogen kreeg, tijdens het debat na het aftreden van Ivo Opstelten, onvoldoende tijd om te bezien of de notitie vertrouwelijk was of niet. Hij zegt nu dat hij de tijd had moeten nemen om dat uit te zoeken.

"Ik zit nu dertien jaar in de politiek, maar dit is veruit het zwaarste debat uit mijn politieke loopbaan", aldus de premier woensdag bij aanvang van zijn bijdrage.

Persbericht

Minister Ard van der Steur (Justitie) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) erkenden eerder in het debat dat zij zich als Kamerleden niet hadden mogen bemoeien met de informatievoorziening door toenmalig minister Opstelten over de Teeven-deal. 

"Het bespreken van een concept-persverklaring is een stap te ver", zei Dijkhoff tijdens het debat.

Van der Steur was weliswaar niet bij dit persbericht betrokken, maar erkende eveneens dat hij Opstelten niet over deze kwestie had mogen adviseren.

Debat Teeven-deal

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie (L), Premier Mark Rutte (M) en Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie tijdens het debat in de Tweede Kamer. © ANP
(VLNR) Oppositieleider Jesse Klaver (Groen links), Emile Roemer (SP), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer. © ANP
Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie tijdens het debat in de Tweede Kamer. © ANP
Staatssecretaris Dijkhoff tijdens het debat over de Teeven-deal. © ANP
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie tijdens het debat in de Tweede Kamer. © ANP
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en Premier Mark Rutte en PVV-fractievoorzitter Geert Wilders tijdens het debat over de Teeven-deal. © ANP
De hele oppositie viel tijdens het debat heen over de VVD-top, met Rutte als frontman, die volgens hen te lang heeft ingezet op het lijfsbehoud van de bewindspersonen.
PVV-leider Geert Wilders vergeleek de VVD-top met de maffia. "Het lijkt wel een grote maffiafamilie, met Rutte als Don Corleone, de Godfather." © ANP
Volgens D66-leider Alexander Pechtold concludeert de commissie-Oosting dat politieke overwegingen ook bij Rutte een reden zijn geweest om de Kamer niet volledig te informeren. © ANP
Premier Mark Rutte, Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie lopen naar de Tweede Kamer. © ANP
Hij erkent nu dat hij "veel meer op de bal" had moeten zitten. © ANP

Afdekken

Wel sprak Dijkhoff de kritiek tegen dat hij zou meewerken aan het verkeerd informeren van de Kamer. "Ik heb op geen enkel moment gedacht dat ik iets aan het afdekken was. Ik heb voorkomen dat de Kamer het bos werd ingestuurd", aldus de staatssecretaris.

Dijkhoff stelde zich ook niet verantwoordelijk te voelen voor het uiteindelijke persbericht. Volgens hem was hij op het ministerie in zijn rol als campagneleider voor de VVD en kwam toen het concept-persbericht op tafel. 

Van der Steur stelde een grens te hebben getrokken toen de directeur-generaal met een vertrouwelijke gespreksnotitie aan kwam zetten. "Toen heb ik gezegd: Het past mij niet om kennis te nemen van deze informatie", aldus de minister.

Bemoeienis

De oppositie hield grote moeite met de bemoeienis van Van der Steur en Dijkhoff bij de afhandeling van de kwestie. Volgens hen hebben zij niks gedaan met signalen dat de eerdere informatievoorziening aan de Kamer niet klopte.

In het persbericht werd gesteld dat de berichtgeving van het tv-programma Nieuwsuur niet zou kloppen, maar dit bleek later wel zo te zijn. Volgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra hebben Van der Steur en Dijkhoff juist geadviseerd om in het persbericht in ieder geval niet te ontkennen dat het bedrag van 4,7 miljoen klopt.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma hebben de twee echter meegewerkt aan het verkeerd informeren van de Kamer. 

Ook Pechtold was allerminst tevreden met de antwoorden van Dijkhoff en Van der Steur. Volgens hem hebben Dijkhoff en zijn partijgenoten keer op keer geprobeerd de feiten voor de Kamer achter te houden.

Van der Steur erkende tegenover de oppositie tevens dat de informatie uit een gespreksnotitie met Teeven veel eerder met de Kamer had moeten worden gedeeld.

Lees het liveblog over het debat terug