De kaders die toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt bij crowdfunding, schrikt investeerders af en werkt averechts om alternatieve financierders meer ruimte te geven.

Dat zeggen Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Wouter Koolmees (D66) tegen NU.nl. 

"Kleine investeerders krijgen te maken met veel administratieve rompslomp en mogen maximaal 10 procent van hun vrij beschikbare vermogen via crowdfunding investeren. Dat schrikt investeerders af met het risico dat zij afhaken", zegt De Vries.

Ook Koolmees snapt niet waarom de toezichthouder de richtlijn van 10 procent van het vrij beschikbare vermogen hanteert. "Waarom gaat de AFM daarover? Hoeveel iemand investeert vind ik een individuele beslissing."

De Vries en Koolmees vragen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) om met aangepaste regelgeving te komen.  

Schijnzekerheid

Beide Kamerleden begrijpen dat de toezichthouder wijst op risico's bij nieuwe investeringsvormen, maar volgens de D66'er wordt er op deze manier een schijnzekerheid gecreëerd. 

"Nu lijkt het alsof de AFM continu alle investeringen via crowdfunding in de gaten houdt, dat is niet zo", zegt Koolmees. Hij vreest dat het steeds opnieuw invullen van lange vragenlijsten een papieren tijger wordt. 

Banken

Banken blijven volgens De Vries een belangrijke rol vervullen bij de kredietverlening voor mkb'ers, maar andere manieren of combinaties moeten de ruimte krijgen. "Ondernemers moeten keuzevrijheid hebben hoe zij aan krediet willen komen. Nieuwe toetreders tot de markt zijn daarom heel belangrijk", aldus de VVD-politica.

Koolmees: "Er moet goed toezicht zijn, ook op startende ondernemers. Maar ik vrees dat de toezichthouder hier doorschiet waardoor nieuwe bedrijven misschien helemaal niet van de grond komen."

Mkb

Vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) is op zoek naar andere vormen van kredietverstrekking. Banken domineren het speelveld en zijn goed voor zo'n 80 procent van de totale kredietverstrekking. 

Maar andere vormen winnen snel terrein. Naast crowdfunding, waarbij meerdere partijen kunnen investeren in een onderneming, worden ook de kredietunies steeds populairder.

Volgens de AFM is in er de eerste helft van dit jaar voor 41 miljoen euro geïnvesteerd in crowdfunding. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014. De toezichthouder zegt dat het woord crowdfunding ook vaak wordt gebruikt voor initiatieven die niets met crowdfunding te maken hebben en dat dit gebeurt buiten het zicht van de toezichthouder. 

Woensdag debatteert de Kamer met Dijsselbloem over onder andere alternatieve financieringsvormen.