Een uur na het verstrijken van de deadline voor het beantwoorden van de 250 Kamervragen over het rapport van de commissie-Oosting, zijn de antwoorden binnen. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Voor het Kamerdebat, dat woensdag gepland staat, wil de oppositie opheldering over de rol die Rutte heeft gespeeld in de nasleep van de deal die oud-staatssecretaris Fred Teeven in zijn vorige functie als officier van justitie maakte met drugscrimineel Cees H.; wat Van der Steur en Dijkhoff als Kamerleden op het ministerie van Veiligheid en Justitie deden tijdens het opstellen van een persbericht en wat Rutte bedoelt met de tegenprestatie die Cees H. volgens Rutte zou hebben geleverd.

Wat was de rol van Rutte?

Tijdens het debat over de Teeven-deal eerder dit jaar wilde Rutte een vastgelegd gesprek tussen Teeven, toen nog staatssecretaris, met een topambtenaar niet delen met de Kamer. Het zou gaan om een "persoonlijke aantekening", zei de premier.

In dat gesprek zei Teeven tegen de ambtenaar dat het bedrag dat is betaald aan Cees H. weleens hoger zou kunnen liggen dan de 2 miljoen gulden die door het kabinet steeds werd gecommuniceerd. De commissie-Oosting publiceerde dit verslag vervolgens wel in het rapport.

Rutte had dit veel eerder kunnen delen met de Kamer, maar hij had geen tijd en gelegenheid om het gespreksverslag te lezen, schrijft Van der Steur nu. Achteraf concludeert de minister dat het gespreksverslag aan de Kamer gestuurd had kunnen worden, zoals de commissie ook al oordeelde.

Hoewel de zaak al langer speelt, is Rutte pas op de dag van de Nieuwsuuruitzending op de hoogte gebracht van de schikkingsovereenkomst uit 2000. Daarvoor belde Rutte wel met Teeven om te vragen of hij zich kon vinden in de conclusies van een eerder onderzoek naar de Teeven-deal.

Deze commissie-Brummen concludeerde dat er op basis van de herinneringen van Teeven geen onderbouwde conclusies getrokken konden worden. Rutte heeft hierover met Teeven gebeld, maar het niet naar specifieke bedragen gevraagd. Vrijdag zei Rutte dat hij het "niet kies" vond om Teeven naar zijn vorige functie te vragen.

Wat deden toenmalig VVD-Kamerleden Van der Steur en Dijkhoff op het ministerie tijdens het opstellen van het persbericht?

Een andere belangrijke vraag waar de oppositie opheldering over wil, is de rol die toenmalig VVD-Kamerleden Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff speelden bij het opstellen van het persbericht naar aanleiding van de Nieuwsuuruitzending waarin onthuld werd dat er niet 1,2 miljoen gulden, maar 4,7 miljoen gulden is overgemaakt aan Cees H..

In dat persbericht is het bedrag van 4,7 miljoen gulden op advies van Van der Steur en Dijkhoff uit het persbericht verwijderd, zo blijkt uit de antwoorden.

Van der Steur: "We hebben advies gegeven over het concept persbericht, gevraagd of zeker was dat alles klopte en geadviseerd de specifieke ontkenning van het door Nieuwsuur genoemde bedrag uit het persbericht te halen, omdat daardoor verwarring zou kunnen ontstaan." Van der Steur wijst er op dat moment nog geen bewijs lag dat het bedrag dat Nieuwsuur noemde zou kloppen.

Volgens Van der Steur zaten Dijkhoff en hij aan tafel om kritisch door te vragen. "Wij herinneren ons dat deze gesprekken soms pittig waren als er formuleringen gesuggereerd werden die technisch wel klopten, maar naar onze smaak teveel nuanceerden. Wij herinneren ons de gesprekken niet zozeer als het helpen opbouwen van een verdediging, maar de opgebouwde verdedigingslijn te testen op houdbaarheid."

Wat weet Rutte over de tegenprestatie die Cees H. zou hebben geleverd?

De Kamer wil verder nog weten waarom drugscrimineel Cees H. een voor hem zo'n goede deal heeft kunnen sluiten met het Openbaar Ministerie (OM). Hij kreeg immers strafvermindering en droeg een laag bedrag af aan de staat.

Er wordt, onder andere door Rutte zelf, gesuggereerd dat H. een tegenprestatie heeft geleverd in de vorm van informatie over een andere strafzaak. In die discussie komt de naam Johan V., alias de Hakkelaar naar voren.

Van der Steur wijst op het antwoord van de Commissie zo'n tegenprestatie "niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen".