Ondanks de grote zorgen van de Eerste Kamer over de staat van de rechtsstaat is er ruime steun voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2016. 

Volgende week stemmen de Senatoren erover, maar alleen de PVV heeft dinsdag tijdens het debat aangegeven tegen te stemmen.

In navolging van de Tweede Kamer kregen minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff ook van de Eerste Kamerleden flinke kritiek te verduren. Ze wezen op het weinig florissante verloop van de reorganisatie van de politie, miskleunen in de strafrechtketen en de onrust over de financiën van het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.

Extra geld

In de Tweede Kamer steunde de oppositie de begroting onder het voorbehoud dat er komend voorjaar opnieuw extra geld bij komt. D66 diende in de Eerste Kamer een soortgelijke motie in om het kabinet te dwingen het budget van het departement op het juiste niveau te brengen.

Van der Steur beloofde opnieuw dat hij zich maximaal zal inzetten om meer geld van het kabinet los te peuteren voor de politie en de justitiesector als blijkt dat het nodig is. Dat laat hij nu onderzoeken. De kritiek en zorgen die dinsdag zijn geuit, zag hij als een steun in de rug. Hij vindt overigens wel dat we een "vitale robuuste rechtsstaat”’ hebben.

Irritatie

De SP vroeg om een parlementair onderzoek naar de 'staat van de rechtsstaat' maar dat kreeg geen bijval. Regeringspartij VVD vond dat te ver gaan maar de partij is wel degelijk "geïrriteerd" over bepaalde zaken.

Het CDA in de Senaat laakte onder meer de opstelling van het ministerie naar buiten toe. Er is een "kloof tussen werkelijkheid en de beelden die worden gecreëerd. Soms tegen beter weten in, lijkt het wel."' Ook D66 is hier boos over.

CDA en D66 vinden het departement ook te groot. D66 vindt het teleurstellend dat er geen plannen worden voorbereid om veiligheid en justitie weer te ontkoppelen. Voorheen was veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ondergebracht. Ook de PvdA ziet dat het liefst weer gebeuren.