Verschillende politieke partijen laten weten het besluit van Anouchka van Miltenburg te respecteren om terug te treden als voorzitter van de Tweede Kamer. Hieronder een verzameling van alle reacties.

Halbe Zijlstra, fractieleider van de VVD: "Ik heb respect voor de beslissing van Anouchka van Miltenburg om terug te treden als voorzitter van de Tweede Kamer. Ongetwijfeld is dit voor haar persoonlijk een moeilijke en pijnlijke beslissing geweest."

"Het siert haar dat zij het ambt van voorzitter niet wil belasten met de gevolgen van de conclusies die de commissie Oosting trekt in haar rapport", aldus Zijlstra. "Uiteraard verwelkomen wij haar graag terug in de gelederen van onze fractie."

De PvdA laat tevens weten het besluit te respecteren. Diederik Samsom: "De PvdA heeft begrip voor haar afweging dat ze de functie van voorzitter niet langer wil belasten met de discussie rond de commissie-Oosting. We danken haar voor de inzet die zij de afgelopen jaren als Kamervoorzitter heeft getoond.''

Verantwoordelijkheid

Alexander Pechtold laat weten dat D66 het besluit van Van Miltenburg respecteert. "Het is begrijpelijk en terecht dat zij haar verantwoordelijkheid neemt, al is het teleurstellend dat ze haar verkeerde inschattingen met betrekking tot de klokkenluidersbrief rond de Teeven-deal nog steeds 'zorgvuldig' noemt."

Het CDA laat weten dat de "voorzitter slechts een marginale rol speelt in een veel grotere politieke kwestie." "Het belangrijkste blijft het jarenlang niet ruimhartig en mogelijk zelfs onjuist informeren van de Kamer door het kabinet", aldus Sybrand Buma van het CDA.

Ook de PVV respecteert het besluit van Van Miltenburg, aldus Geert Wilders. SP-leider Emile Roemer noemt het besluit "een bijzaak". Het gaat volgens hem vooral om de rol van het kabinet en de premier.

Pijnlijk besluit

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft ook respect voor het aftreden. "Dank voor haar grote inzet. Jammer dat het zo moest lopen.'' Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt het een "pijnlijk besluit en een persoonlijk drama". "Tegelijk staat dit besluit los van de kern van het rapport van de commissie-Oosting."

"Het debat woensdag zal, wat de ChristenUnie-fractie betreft, ook niet gaan over het optreden van de Kamervoorzitter, maar over de vraag of de Kamer juist is geïnformeerd en of de hoofdrolspelers de rechtsstaat iedere keer adequaat hebben gediend", zegt Segers.