Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft een meerderheid in de Eerste Kamer zo ver gekregen om voor zijn Belastingplan voor volgend jaar te stemmen. Dit gebeurde met steun van het CDA en D66. 

Met de aangepaste plannen moet het belastingstelsel onder andere zorgen voor meer banen, en vergroening. De belangrijkste maatregelen op een rij:

Arbeidskorting

De lasten dalen voor werkenden omdat de arbeidskorting vanaf 2017 langzamer wordt afgebouwd. Dat is vooral gunstig voor werkenden die jaarlijks tussen de 35.000 en 125.000 euro verdienen. Deze maatregel kost structureel 224 miljoen euro.

Ouderenkorting

Het kabinet wil het koopkrachtverlies voor ouderen herstellen, zij gingen er in de plannen op Prinsjesdag nog op achteruit. Voor de ouderenkorting wordt daarom vanaf 2017 ieder jaar 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Deze maatregel komt bovenop de al eerder aangekondigde 100 miljoen euro. 

Sparen

Kleine spaarders gaan in 2016 vanaf een hoger bedrag belasting betalen. Vanaf volgend jaar kunnen mensen zonder fiscale partner tot 24.437 euro belastingvrij sparen, in 2017 wordt dat verhoogd naar 25.000. Voor mensen met een fiscale partner geldt het dubbele bedrag. Die grens ligt nu op iets meer dan 21.000 euro.

Duurzaam

Het kabinet gaat huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Daar wordt vanaf 2016 100 miljoen euro voor vrijgemaakt. 

Kolencentrales

Bij het opstellen van het Belastingplan heeft een meerderheid in de Tweede Kamer de regering gevraagd de kolencentrales in Nederland te sluiten. Daarbij wordt rekening gehouden met het aandeel van duurzame energie, de CO2-uitstoot, de leveringszekerheid van energie en innovatie.

De regering informeert de Kamer hierover voor 18 december. Nog tijdens deze regeerperiode, die in principe tot maart 2017 duurt, neemt het kabinet een besluit.

Kinderopvangtoeslag

Er gaat per 2017 ieder jaar 100 miljoen euro meer naar de kinderopvangtoeslag. Ook dit bedrag komt bovenop de al eerder aangekondigde verhoging in de vorige plannen. 

Gemeentelijke belasting

Het kabinet komt in de zomer van volgend jaar met een voorstel om 4 miljard euro inkomstenbelasting te verschuiven naar de gemeentelijke belastingen. 

Deze verschuiving doet verder niets met de koopkracht en moet maximaal voor 20.000 banen zorgen.  Zo krijgen gemeenten meer zeggenschap bij de belastinginning, een wens van vooral D66. Het CDA ziet echter niets in dit plan.

Dit plan wordt op zijn vroegst in 2019 ingevoerd bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Dekking

Al deze maatregelen worden betaald door de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting in 2016 met 0,2 procentpunt en in 2017 met 0,3 procentpunt minder te verlagen dan aanvankelijk in de plannen stond.  

Daardoor komt het tarief in de tweede en derde schijf per 1 januari 2016 uit op 40,4 procent in plaats van de eerder aangekondigde 40,15 procent.