D66 heeft alsnog steun gegeven aan het Belastingplan van volgend jaar. De voorgenomen lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered.

Dat dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold wordt de economie door dit pakket sterker en gaan werkende ouders erop vooruit. "Nu gaan zij (werkende ouders, red.) er juist extra op vooruit en stimuleren we de economische zelfstandigheid van beide ouders", aldus Pechtold.

Voor de partij is van meet af aan vergroening en banengroei belangrijk geweest in ruil voor steun, al worden er in het nieuwste Belastingplan niet meer dan de eerder aangekondigde 35.000 banen gecreëerd. 

Het kabinet is de afgelopen weken naarstig op zoek geweest naar steun voor de belastingplannen bij de oppositie. Dat was nodig omdat de VVD en PvdA samen maar 21 van de 75 zetels in de Senaat hebben. 

Door de steun van het D66 is het plan gered, omdat het CDA zich al eerder achter het plan schaarde en ook nu te kennen heeft gegeven achter de vernieuwde voorstellen te staan.

Veranderingen

Vanaf 2017 wordt er structureel 224 miljoen euro extra vrijgemaakt om de arbeidskorting minder snel af te bouwen. Daardoor gaan vooral werkenden die jaarlijks tussen de 35.000 en 125.000 euro bruto verdienen erop vooruit. 

Daarnaast worden kleine spaarders met een vermogen tot ongeveer 25.000 euro vanaf volgend jaar vrijgesteld van het betalen van belasting, die vrijstelling ligt nu op ongeveer 21.000 euro. 

Er wordt vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor de ouderenkorting. Dat bedrag komt bovenop de extra investering van 100 miljoen euro die al in het Belastingplan was opgenomen. Ook gaat er vanaf 2017 ieder jaar 100 miljoen euro meer naar de kinderopvangtoeslag.

De vergroening is onder andere terug te vinden in de 100 miljoen euro die in 2016 wordt vrijgemaakt om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. 

De maatregelen worden betaald door de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting minder te verlagen zoals dat in het oorspronkelijke plan was afgesproken.

Staatssecretaris Wiebes zei dinsdag brede steun in beide Kamers te verwachten, maar wilde nog niet inhoudelijk reageren op het akkoord.​

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt het een mooi moment om de economie nog wat meer ruimte te geven, zei hij in gesprek met RTL Z.

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen over het plan, dat een lastenverlichting van 5 miljard euro en 35.000 banen belooft, verliepen uiterst moeizaam. Wiebes heeft tot aan het laatste moment gepoogd voldoende oppositiepartijen achter zijn belastingplannen te krijgen, maar na uren debatteren en zelfs uitstel van de stemming over het plan, moest Wiebes toezien hoe de oppositiepartijen in de Tweede Kamer tegen stemden.

Vanwege de uiteenlopende wensen bij de oppositiepartijen in de Kamer, was het volgens Wiebes moeilijk om de steun van de ene partij te krijgen, zonder de andere te verliezen.

Christelijke partijen

Het kabinet leek aanvankelijk het plan met behulp van de christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) over de streep te trekken, maar de eisen om de positie van de eenverdieners te versterken stuitte op verzet bij de VVD.

D66 haakte daarna ook af. Volgens de sociaal-liberalen zou het Belastingplan te weinig vergroenen en te weinig banen opleveren. Bovendien zou de 5 miljard lastenverlichting beter naar de aflossing van de staatsschuld kunnen gaan.

Nu is D66 toch om. De details van de deal worden later op de dag bekend gemaakt. 22 december stemt de Eerste Kamer over het Belastingplan.

Video: CDA stemt in met aangepast belastingplan

CDA stemt in met aangepast belastingplan
CDA stemt in met aangepast belastingplan