De politie gaat nog steeds niet helemaal goed om met persoonsgegevens en andere informatie ten behoeve van onderzoek. Dat staat in een brief van politieminister Ard van der Steur aan de Tweede Kamer.

De politie voldoet op "essentiële punten" niet aan de Wet politiegegevens, waarin staat omschreven hoe er met persoonsgegevens moet worden omgaan.

De politie is verplicht om om de vier jaar een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de omgang met deze informatie. De uitkomst van de rapportage baart de minister "vanzelfsprekend zorgen".

Verwijderen en vernietigen

De politie blijkt onder meer niet goed om te gaan met de bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. "Dit komt mede doordat het verwijderen en vernietigen van gegevens uit diverse politiesystemen onvoldoende wordt ondersteund door de ICT", aldus Van der Steur.

Een ander voorbeeld waar het mis gaat is de verstrekking van politiegegevens aan bijvoorbeeld burgemeesters en bijzondere opsporingsambtenaren.

Er werd al gewerkt aan een betere naleving van de wet, maar er moeten nog aanvullende maatregelen worden genomen. Dat verbeterplan moet uiterlijk 1 maart 2016 gereed zijn, laat de bewindsman weten.