Leraren in het voortgezet onderwijs mogen straks hun vak ook op de basisschool geven. Dat kan nu ook al voor vakken zoals vreemde talen en creatieve vakken, maar dat wordt voor veel meer vakken mogelijk. 

De maatregel moet in augustus 2016 ingaan.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel hiertoe van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Volgens hem hebben scholen, leraren, ouders en leerlingen hier om gevraagd.

Voordeel van de uitbreiding is dat kinderen op jongere leeftijd al in aanraking komen met vakken zoals natuurkunde. Vooral talentvolle leerlingen, die zich nu vaak niet uitgedaagd voelen, krijgen de kans iets op een hoger niveau te leren. Bovendien worden leerlingen door deze vakdocenten beter voorbereid op de overstap van de basisschool naar de volgende school.

Verder maakt Dekker het met een ander voorstel mogelijk dat scholen eenvoudiger met elkaar kunnen samenwerken. Dat is vooral gunstig in gebieden waar sprake is van teruglopende leerlingenaantallen.