Tot eind 2017 komt er 3 miljoen euro beschikbaar om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten te helpen met het opruimen van giftig drugsafval dat is gedumpt. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat afspraken maken met de provincies over de verdeling van het geld onder betrokkenen.

De provincie Noord-Brabant richt een loket in waar gemeenten en grondeigenaren hun aanvraag kunnen doen. In deze provincie vinden veruit de meeste dumpingen plaats. Ook in Limburg is het een groot probleem, aldus het ministerie donderdag.

''Drugscriminelen maken enorme winsten, maar zadelen gemeenten en grondeigenaren zoals boeren en natuurbeheerders op met de opruimkosten voor hun chemisch afval. Hier moet een eind aan komen´´, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu). Eigenlijk moeten de opruimkosten worden verhaald op de daders, maar die zijn meestal lastig op te sporen.

Te laag

Een veel te laag bedrag dat bovendien uit de verkeerde pot komt. Dat vindt de provincie Noord-Brabant van het budget dat het kabinet uittrekt. Provinciebestuurder Johan van den Hout (Milieu) zette donderdag wel zijn handtekening onder de overeenkomst met het Rijk die de regeling mogelijk maakt.

''We blijven ons inspannen om het bedrag omhoog te krijgen'', zegt de woordvoerder van de gedeputeerde. Volgens hem is op zijn minst twee tot drie miljoen euro per jaar nodig. ''En het komt uit de verkeerde pot. Nu wordt het opruimen uit de algemene middelen betaald.''

Brabant zou liever zien dat de vele opruimacties worden gefinancierd uit een speciaal fonds met afgepakt vermogen van criminelen. Dat idee slaat echter niet aan in Den Haag, onder meer omdat momenteel geen aparte pot met 'geplukt’ vermogen bestaat.

Succes

Hoewel de provincie dus niet helemaal tevreden is, geldt het als een succes voor de Brabantse lobby dat er wel geld is uitgetrokken. Vorig jaar wees toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten het verzoek nog af.

Bij de productie van synthetische drugs als xtc en speed blijft chemisch afval over. Criminelen dumpen dat met grote regelmaat in natuurgebieden en polders. Vooral in het zuiden van het land vormen de dumpingen een groot probleem. Het milieu heeft eronder te lijden en grondeigenaren draaien op voor de hoge kosten van bodemsanering. Dat laatste gaat nu dus veranderen. Vanaf 1 februari kunnen gedupeerden een subsidie aanvragen. Ook opruimacties van afgelopen jaar komen in aanmerking.

Dieptepunt

Voor zover de dumpingen worden geregistreerd, lijkt het dieptepunt inmiddels wel voorbij. Vorig jaar werden in totaal ongeveer tweehonderd meldingen gedaan, dit jaar staat de teller op 'slechts’ 122. Maar niet alle dumpingen worden gemeld.

De officiële cijfers duiden overigens op een verschuiving: in Brabant, waar de aanpak van drugsproductie de laatste jaren hoge prioriteit kreeg, daalt het aantal geregistreerde dumpingen. Volgens de provincie Noord-Brabant zijn Limburg, Gelderland en België steeds vaker 'afzetgebied’ van drugsafval.