Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft het mislukken van een pot van 300 miljoen euro om jeugdwerkloosheid tegen te gaan weggestopt in de begroting voor 2016.

Dat zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg tegen NU.nl.

"Na de mislukte sectorplannen en plannen tegen ouderenwerkloosheid blijken ook zijn voorstellen tegen jeugdwerkloosheid mislukt", stelt hij.

In de afspraken voor de begroting van 2014 tussen de coalitie en D66, ChristenUnie en SGP werd destijds afgesproken dat jeugdwerkloosheid zou worden bestreden door een premiekorting voor werkgevers.

Hiervoor was in totaal 300 miljoen beschikbaar, waarmee 28.000 uitkeringsgerechtigde jongeren geholpen zouden kunnen worden. In 2014 werden er echter slechts ongeveer 3.200 kortingen toegewezen. 

Tot verbijstering van Van Weyenberg bleek er in de begroting 2016 253 miljoen van dit budget geschrapt.

In de begroting staat daarbij vermeld: "De raming van de uitgaven aan premiekorting jongeren is naar beneden bijgesteld op basis van realisatiecijfers."

Van Weyenberg: "Het is kwalijk dat de Kamer niet is geïnformeerd over de slechte resultaten en via een zin en de cijfers begroting er achter moet komen dat het beleid mislukt is".

Enquete

Hij erkent dat D66 zelf aandrong op maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, maar vindt dat Asscher meer had kunnen doen om de maatregel aan te jagen.

"Ik heb er meermaals bij Asscher op aangedrongen dat hij er voor moet zorgen dat de regeling bekend is bij de werkgevers", aldus de D66'er. 

"Uit een minienquete van Ondernemend Nederland (ONL) bleek dat van de 30 ondernemers er slechts vijf bekend waren met de maatregel. En geen van hen had er gebruik van gemaakt. Negen gaven aan mogelijk wel van de regeling gebruik te maken als ze hem hadden gekend."

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat de 300 miljoen een raming was en dat deze worden bijgesteld zodra een maatregel minder wordt gebruikt dan verwacht.

Ook zou de regeling volgens het ministerie via uitkeringsinstantie UWV en het speciale actieteam jeugdwerkloosheid wel degelijk onder de aandacht van werkgevers zijn gebracht.