Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil samen met werkgevers en werknemers concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen.

Hoewel de werkloosheid afneemt, vindt Asscher dat vijftigplussers hierbij achterblijven. Er is dus meer nodig, schrijft hij maandag aan de Tweede Kamer. Hij denkt daarbij onder meer aan netwerkbijeenkomsten, sollicitatietrainingen en scholingsbonnen.

Asscher vindt het verder cruciaal dat er anders gedacht gaat worden over ouderen op de arbeidsmarkt. Hij wil dat het normaal wordt om oudere werknemers aan te nemen. Veel werkgevers nemen nu liever jongere arbeidskrachten aan, omdat die goedkoper en minder vaak ziek zouden zijn.

Vakbond FNV pleitte er eerder voor in sommige sectoren een proef te houden met anoniem solliciteren om zo leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.   

Maatregelen

De minister overlegt de komende tijd met werknemers en werkgevers over concrete maatregelen om werkloosheid onder ouderen te voorkomen en werkzoekenden van 50 vijftig jaar en ouder sneller aan het werk te krijgen.

De Tweede Kamer heeft Asscher gevraagd een boegbeeld aan te stellen om negatieve opvattingen over oudere werknemers te bestrijden. De minister is daar mee bezig en laat het de Kamer weten als hij de juiste kandidaat heeft gevonden die het gezicht wordt van ''het nieuwe denken"  over ouderen op de arbeidsmarkt.

Ouderenwerkloosheid

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Begroting

Deze debatteert Asscher in de Tweede Kamer over de begroting van zijn ministerie. Coalitiepartij VVD en oppositiepartijen SP, CDA en D66 verwijten de minister dat hij te weinig voor elkaar heeft gekregen. Zij wijzen onder andere op vele werkloosheid, die ondanks de economische groei boven de 600.000 personen blijft.