Het wordt moeilijker gemaakt voor asielzoekers die hier mogen blijven om hun gezin te laten nareizen. Het proces gaat langer duren en familieleden moeten meer bewijs leveren, heeft het kabinet vrijdag besloten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft straks langer tijd (negen maanden) om te beslissen over de gezinshereniging. Op dit moment heeft de IND hier drie maanden voor, met de mogelijkheid om te verlengen met eenzelfde periode.

Verder moeten asielzoekers meer bewijs leveren dat het om familieleden gaat als dat niet met officiële documenten kan. Het gaat dan bijvoorbeeld om foto's, Facebook en ander beeldmateriaal.

Om de druk op de overvolle asielzoekerscentra te verminderen, moeten nagereisde familieleden zo snel mogelijk onderdak vinden in gemeenten. Met deze maatregel hoopt het kabinet de stroom nareizigers beter te kunnen beheersen.

Teleurgesteld

Vluchtelingenwerk laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn over de aangekondigde maatregelen. Zo vindt de hulporganisatie de nieuwe beslistermijn van negen maanden veel te lang.

"Er is nu al een achterstand in de behandeling van aanvragen", aldus een woordvoerder. "Gezinsleden bevinden zich in moeilijke en soms zelfs levensgevaarlijke omstandigheden en moeten zo snel mogelijk kunnen herenigen. In plaats van de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken, wordt nu juist een verlenging vastgelegd in beleid.''

Vluchtelingenwerk vindt het wel goed dat de aanvraagtermijn voor hereniging juist wordt verruimd. De organisatie pleit er, evenals de vereniging van asieladvocaten (VAJN), ten stelligste voor dat gefinancierde rechtshulp voor iedere asielzoeker gegarandeerd blijft, ook als al snel duidelijk is dat iemand in Nederland mag blijven.

Video: Rutte waarschuwt voor gevolgen asielinstroom

Rutte waarschuwt voor gevolgen asielinstroom
Rutte waarschuwt voor gevolgen asielinstroom

Nieuwe woningen

Eerder op de dag maakte het kabinet bekend tot een akkoord gekomen te zijn met gemeenten en provincies over de opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers. Er komen 14.000 woningen bij om de doorstroming vanuit de asielzoekerscentra te bevorderen.

Tegelijkertijd waarschuwde premier Mark Rutte er vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie voor dat de asielstroom gevolgen kan hebben voor de Nederlandse welvaartsstaat. "Je kunt niet doorgaan met deze instroom", aldus de premier.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei eerder vrijdag al dat Nederland bereid moet zijn om de "eigen samenleving te beschermen" door ervoor te zorgen dat de vluchtenlingenstroom niet zal leiden tot de "ontwrichting van onze verzorgingsstaat".

Mini-Schengen

Volgens de minister, die tevens voorzitter is van de Eurogroep, staat het vrije reizen binnen de 26 EU-lidstaten (ook wel bekend als Schengen) onder druk. "Op dit moment is het de vraag of Schengen nog leeft. Zo serieus is het", zei Dijsselbloem.

Hoewel het niet zijn voorkeur heeft, sluit hij niet uit dat een beperkte Europese groep landen tot een nieuwe zone, een mini-Schengen, komt waarbinnen vrij kan worden gereisd en waar de buitengrenzen wel streng worden bewaakt.

In die kern zitten de landen "die in de asielcrisis de zwaarste lasten dragen, omdat bij hen de meeste vluchtelingen opvang krijgen. Het gaat om Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland. We zitten in dezelfde situatie en proberen zo nauw mogelijk samen te werken", aldus Dijsselbloem vrijdag in een interview met een aantal internationale media, waaronder De Tijd en Handelsblatt.

Van een dreigement naar de landen die volgens Dijsselbloem niet willen meewerken is echter geen sprake. "Het is een oproep om samen te werken", aldus de minister.