Het kabinet, de gemeenten en de provincies zijn het eens over de opvang, huisvesting en het integratieproces van vluchtelingen.

Donderdag presenteerden zij het bestuursakkoord dat moet zorgen voor semi-permanente woonruimte voor veertienduizend asielzoekers in Nederland met een verblijfsstatus.

Op termijn komen daar nog woningen voor tienduizend statushouders bij. De provincies zullen zich inspannen om per provincie 2.500 noodopvangplekken te realiseren. Gemeenten die zich niet aan de huisvestingsplannen houden, kunnen een boete verwachten.

Volgens premier Mark Rutte is dit nodig om de problemen met de opvang van asielzoekers het hoofd te bieden. Door een gebrek aan woningen voor asielzoekers met een verblijfstatus, is er niet genoeg doorstroming vanuit de asielzoekerscentra. 

Hierdoor worden er bedden bezet gehouden die voor nieuwe asielzoekers bestemd zijn. Als gevolg daarvan belanden de nieuwe asielzoekers is de 72-uurscrisisopvang. Dat is een situatie die het kabinet volgend jaar graag ziet verdwijnen. Tot die tijd krijgen gemeenten met terugwerkende kracht 100 euro per persoon per nacht om de noodopvang te bekostigen. Dat was 40 euro. 

Integratie

Ook over de integratie van de asielzoekers zijn afspraken gemaakt. Vice-premier en minister van Integratie Lodewijk Asscher zei te willen leren van "de lessen uit het verleden" en dit keer sneller aan de slag te gaan met het integratieproces van de asielzoekers, ook al bestaat er een kans dat zij terug moeten naar het land van herkomst.

Samen met de gemeenten gaat hij ervoor zorgen dat de asielzoekers die hier tijdelijk mogen blijven snel taalcursussen krijgen. Ook worden deze statushouders gescreend op hun vaardigheden, en wordt er onderzocht hoe zij sneller aan het werk kunnen.

Naast de taal en werk, moeten de asielzoekers ook zo snel mogelijk de Nederlandse waarden leren. Daarom moeten zij, net als alle andere nieuwkomers, een participatieverklaring ondertekenen.

De gemeenten krijgen extra geld om het intergratieproces in goede banen te leiden. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jan van Zanen, vindt dat er goeie afspraken op tafel liggen en is daar "zeer tevreden mee".

Het akkoord is het resultaat van het eerdere topoverleg van begin oktober waarin het kabinet, de provincies en gemeenten uitspraken het huisvestingsprobleem "schouder aan schouder" te zullen aanpakken.