Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle kolencentrales in Nederland op termijn gaat sluiten.

Daar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer op aandringen van D66 donderdag mee in.

Regeringspartij PvdA staat achter de oproep van D66, maar coalitiepartner VVD voelt er niets voor. Het plan krijgt verder steun van de ChristenUnie, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. 

Op dit moment zijn er elf werkende kolencentrales in Nederland waarvan er vijf uit de jaren tachtig binnenkort sowieso al de deuren sluiten. 

In de aangenomen motie staat dat Nederland moet bijdragen aan een oplossing voor de klimaatverandering door de eigen CO2-uitstoot te verlangen. 

De kolencentrales zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 waardoor de aarde opwarmt, maar ook voor fijnstof, stikstof en kwik.

Tijd

Er wordt geen tijdspanne genoemd wanneer de centrales precies dicht moeten. De Tweede Kamer verzoekt de regering de kolencentrales uit te faseren en daarvoor met de sector een plan op te stellen. Dat plan moet in 2016 klaar zijn.

De PvdA liet eerder deze week weten binnen tien jaar van de centrales af te willen. Vanuit de wetenschap klinkt dezelfde oproep. In en open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer riepen 64 wetenschappers op alle kolencentrales voor 2020 te sluiten.

Rutte 

Dinsdag liet premier Mark Rutte doorschemeren geen voorstander van de sluiting te zijn. Hij wijst op het risico dat Nederland misschien energie moet halen uit het buitenland die vervuilender is dan wat hier wordt geproduceerd.

Dinsdag debatteerde de Kamer met premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) over de Nederlandse inbreng tijdens de klimaattop die maandag in Parijs begint. 

Alle bijna 170 deelnemende landen moeten daar laten zien wat zij willen doen om de CO2-uitstoot te verlagen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Europa heeft als gemeenschappelijk doel 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.