Als minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) in het voorjaar extra geld beschikbaar stelt voor het Openbaar Ministerie (OM), de rechtbanken en de politie, dan kan hij alsnog rekenen op de steun van voldoende oppositiepartijen voor de Justitiebegroting.

Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

SP, CDA en D66 roepen Van der Steur op te onderzoeken of er in het voorjaar extra geld naar deze drie terreinen kan. De PvdA steunt het voorstel en ook GroenLinks, ChristenUnie en SGP scharen zich achter de oproep. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer en is het de verwachting dat de het kabinet kan rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer.

De PVV zal de begroting niet sowieso niet steunen. De partij vindt dat de minister onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waar het geld aan besteed zal worden.

Kritisch

De oppositie is al langere tijd kritisch op de begroting van het departement. De begroting werd eerder afgeserveerd als een "broddelwerkje" en een "gatenkaas". De oppositie eiste dat er meer geld naar de Justitiebegroting zou gaan, anders zou er een grote kans zijn dat zij de begroting niet zouden goedkeuren.

Het kabinet heeft de steun van een groot deel van de oppositie nodig, omdat het geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft.

Vrijdag kwam Van der Steur de oppositie dan ook tegemoet en kondigde hij aan 310 miljoen euro extra op de begroting van volgend jaar bij te schrijven, en structureel 250 miljoen vrij te maken. Tegelijkertijd zal hij op zoek blijven naar extra middelen als dat nodig is. Daarvoor is hij wel afhankelijk van de budgetten van zijn collega-ministers, want uit de Justitiebegroting kan er geen cent meer bij.

Bezuinigingen

Tijdens de begrotingsbehandeling bleek dat de oppositie nog niet helemaal tevreden is. De partijen zijn bang dat het geld enkel en alleen zal gaan naar het repareren van de bezuinigingen en er niet geïnvesteerd wordt in een kwaliteitsverbetering.

Zo is er 138 miljoen gereserveerd voor de Nationale Politie, maar is niet duidelijk hoeveel er zal gaan naar het oplossen van het slepende cao-conflict met de politie. Ook is nog niet bekend hoeveel miljoen euro er zal gaan naar een falend ict-project.

Ook hamert de oppositie op het openhouden van de rechtbanken in Almelo, Assen, Alkmaar, Zutphen, Maastricht, Dordrecht en Lelystad. Als het aantal rechtbanken wordt ingeperkt, zal dat volgens de Kamer de toegang voor burgers tot het recht beperken.

Van der Steur wees erop dat delen van de rechtbanken, door onder andere automatisering, leeg staan. De verwachting is dat die leegstand verder zal toenemen en dat zal belastinggeld kosten. 

Als Van der Steur toch middelen beschikbaar stelt voor in het voorjaar om zeker te stellen dat het OM, de rechtspraak en politie ook kwaliteitsinvesteringen kunnen doen, kan hij naar alle waarschijnlijkheid op steun van voldoende senatoren rekenen.

De Eerste Kamer stemt 15 december over de Justitiebegroting.