Het kabinet voelt er niets voor om het ministerie van Veiligheid en Justitie op te splitsen en zo de werkdruk te verminderen en 'tegenmacht' te organiseren.

Dat schrijft minister Ard van der Steur (Justitie) donderdag aan de Kamer.

Vorige maand leek minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wel voor opsplitsing te voelen. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt stelt dat het ministerie momenteel te veel ballen in de lucht moet houden. 

"Het is op termijn te veel voor één minister en één staatssecretaris. De politieke aansturing is daarmee kwetsbaar", aldus Recourt woensdag tijdens de begrotingsbehandeling. 

"Zijn macht en tegenmacht nog wel voldoende gewaarborgd? Is dit nog te behappen? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Nee, bij een volgend kabinet moet het anders."

De PvdA is er voorstander van dat de politie straks weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt, zoals vroeger.

De justitieministers zijn dat niet met hem eens. Zij noemen het departement groot, "maar niet te groot". "Het onderbrengen van de veiligheidstaken zorgt voor een betere samenwerking in de strafrechtketen", aldus de bewindspersonen.

Stammenstrijd

Bovendien bestaat het risico op een "stammenstrijd" tussen Binnenlandse Zaken en Justitie.

"Dat er geen goede afweging van belangen meer zou plaatsvinden, miskent de aard van de collegiale besluitvorming in de ministerraad en gaat ook voorbij aan de democratische verantwoordingsplicht die ik heb jegens het parlement", schrijft Van der Steur.

"Of op een bepaald beleidsterrein verantwoordelijkheid al dan niet met een collega-minister wordt gedeeld, is niet van invloed op de aard en de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid en ook niet op de scheiding der machten."

Volgens hem zijn evenwicht van machten gegarandeerd door "verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de staatsmachten". 

Goedkope woorden

D66-leider Alexander Pechtold haalde woensdag fel uit naar Recourt. Pechtold verwijt hem "goedkope woorden" door wel met dergelijke plannen te komen, maar die door te schuiven naar het volgende kabinet.

Het felle 'nee' van het kabinet is opvallend, aangezien het kabinet met één mond hoort te spreken.

Plasterk stelde vorige maand in WNL op Zondag dat de "rechtsstatelijke taak" en de "veiligheidstaak" van het ministerie op den duur uit elkaar zouden kunnen worden getrokken.