Het kabinet werkt samen met gemeenten aan plannen om woonruimte te creëren voor 14.000 vluchtelingen.

Het gaat om 3.500 (prefab-) woningen of omgebouwde kantoorruimtes waar per voorziening vier asielzoekers met een verblijfsstatus terecht kunnen.

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving daarover in Nieuwsuur. De woningen zijn nodig omdat de noodopvang en de asielzoekerscentra overvol zijn.

Ongeveer 16.000 vluchtelingen hebben een asielzoekersstatus en recht op een huis. Omdat die er nog te weinig zijn, houden de vluchtelingen plaatsten bezet in de opvang of de azc's.

De woningen zijn onderdeel van een akkoord dat het kabinet wil sluiten met provincies en gemeenten. Het streven is om het akkoord volgende week te presenteren.

Video: Asielprocedure in Nederland in 60 seconden

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland