Mensen die zware gewelds- of zedenmisdrijven hebben gepleegd en tbs'ers, kunnen binnenkort na hun vrijlating jarenlang onder intensief toezicht komen te staan. Ook kunnen er voorwaarden worden gekoppeld aan hun terugkeer in de maatschappij.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel hiertoe van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). De nieuwe wet moet op 1 juli 2016 ingaan.

Door het langere toezicht kan de reclassering sneller ontdekken of iemand weer in de fout gaat of dat dreigt te doen. Tegelijk wordt zo beter gecontroleerd of de betrokkene zich houdt aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de vrijlating. Dat kan bijvoorbeeld een gebiedsverbod, verhuisplicht of reisverbod zijn.

De rechter kan intensief toezicht opleggen voor de duur van twee tot vijf jaar. Hij kan deze maatregel bovendien telkens verlengen zolang hij daar aanleiding voor ziet.

Daarnaast kan de rechter de proeftijd die is vastgesteld bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling één keer verlengen met maximaal twee jaar. Maar dat kan langer uitpakken voor mensen die zich schuldig maakten aan gewelds- of zedendelicten. De rechter kan in deze gevallen de proeftijd vaker met twee jaar verlengen. Als iemand de fout in gaat tijdens zijn proeftijd of zich niet aan de voorwaarden houdt, dan moet een voorwaardelijke straf alsnog worden uitgediend.