De Algemene Onderwijsbond (AOb) is ''van harte'' uitgenodigd om verder te komen praten over hoe het onderwijs in Nederland beter kan. 

Dat zei minister Jet Bussemaker (Onderwijs) dinsdag in Brussel.

De bond vindt dat er meer leraren moeten komen, vooral bevoegde. Bussemaker is het hier mee eens. Dat de klassen in Nederlander steeds voller worden, zoals de AOb stelt, weerspreekt de minister.

''Het grootste probleem is dat we te maken krijgen met krimp, en dat veel leraren ophouden met werken. Maar we hebben ze over een paar jaar ontzettend hard nodig en dat moeten ook de beste leraren zijn en ze moeten bevoegd zijn.''

Ook extra ondersteuning voor achterblijvende leerlingen is bespreekbaar. De bewindsvrouw ziet in deze onderwerpen een goede ''agenda'' om over verder te praten met de Aob. ''Dat is wel eens anders geweest.''

OESO

De AOb uitte de kritiek na een positief rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over het Nederlandse onderwijs. ''Ik ben heel blij dat leerlingen en studenten het goed doen, dat de overgang naar de arbeidsmarkt goed is en dat we weinig schoolverlaters hebben en goed presteren in taal en rekenen'', reageert Bussemaker. ''Maar wij willen natuurlijk altijd verbeteren.''

Daarom is de OESO eind vorig jaar gevraagd het hele onderwijsstelsel door te nemen. ''Want we krijgen vaak het verwijt dat we jongeren te vroeg selecteren en dat je daarmee niet makkelijk meer naar een ander schoolsysteem kan, aldus Bussemaker.''