De voorbereiding van een woninginbraak wordt altijd strafbaar. Nu is dat alleen het geval als potentiële inbrekers in de nachtelijke uren worden betrapt. Maar minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil af van deze beperking in tijd.

Van der Steur schrijft dat maandag aan de Tweede Kamer. PVV-Tweede Kamerlid Lilian Helder had de minister verzocht het voorhanden hebben van inbrekersgereedschappen strafbaar te stellen.

Veel inbrekers slaan ook overdag of in de avond toe, schrijft Van der Steur. Wel wijst hij erop dat het lastiger is voor deze tijdstippen te bewijzen dat verdachten van plan waren in te breken. In de nacht is het makkelijker om de opzet aan te tonen.

Daarnaast gaat de boete op het vervoeren van werktuigen die bedoeld zijn om mee in te breken, omhoog van 90 naar 140 euro. Dat leidt er meteen toe dat de boete wordt geregistreerd en er bij justitie een dossier wordt opgebouwd. In de toekomst kunnen politie en justitie dan beter optreden tegen mensen die vaker met inbrekersspul worden tegengehouden.

Gemeenten

Het vervoer van inbrekersgereedschap is vastgelegd in gemeentelijke regels, maar die worden nog niet voluit benut. Van der Steur zal de gemeenten hierop attenderen. Jaarlijks worden rond de negenhonderd mensen vervolgd voor het vervoeren van inbrekersspullen. De boete gaat vanaf 1 januari 2016 omhoog.

Verder onderzoekt de minister of het noodzakelijk is om naast vingerafdrukken ook standaard afdrukken van de handpalm af te nemen bij verdachten. De PVV heeft daar ook om gevraagd.