Er is geen controle op de effectiviteit van ontwikkelingsuitgaven. Het is onmogelijk vast te stellen of geld effectief wordt besteed en daardoor kan de Tweede Kamer nauwelijks beoordelen of doelen zijn bereikt.

Dat staat in een interne notitie die de Tweede Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking maandag bespreekt. De Volkskrant heeft de notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) in handen gekregen. 

Het bureau stelt dat onduidelijk is wat er gebeurt met het geld voor ontwikkelingssamenwerking, omdat in de begroting van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de nadruk ligt op "de omvang en verdeling van geldstromen".

Het ministerie wil er bijvoorbeeld voor zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot aidsremmers en voorbehoedsmiddelen, maar "het ontbreekt aan streefwaarden om te meten of deze doelstellingen ooit worden gehaald".

Volgens de Volkskrant is dat bijvoorbeeld ook zo bij de ontwikkelingssamenwerking voor meisjesonderwijs. Er is wel te achterhalen of geld is overgemaakt aan een onderwijsinstelling, maar het is niet duidelijk hoe vaak de meisjes naar school gaan en of ze hun school afmaken.