De aanpak van geluidshinder langs snelwegen en het spoor dreigt veel te duur te worden. Daarom grijpt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in.

Om de geluidshinder van auto- en treinverkeer terug te dringen is 888 miljoen euro vrijgemaakt.

Hoewel pas in 2018 na afronding van alle akoestische onderzoeken de definitieve kosten bekend zijn, bleek eind vorig jaar al dat de maatregelen wel eens 800 miljoen extra zouden kunnen kosten. Het ministerie is vervolgens op zoek gegaan naar mogelijkheden om kosten te besparen voor de geluidssanering die eind 2020 klaar moet zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer vrijdag schrijft Dijksma dat er al een geraamde besparing van 290 miljoen euro is gevonden. Verder gaat ze alleen locaties aanpakken waar de meeste geluidsoverlast is en worden maatregelen die te weinig opleveren geschrapt.

Deze bijsturing is ''onvermijdelijk met het oog op de voortgang van de geluidsanering en een efficiënte besteding van middelen'', aldus de bewindsvrouw. Ze verwacht de Kamer in het voorjaar van 2016 verder te kunnen informeren.