Het woord 'mini-Schengen' wil minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) woensdag niet gebruiken. Hij reageert daarmee op het nieuws dat het kabinet zou nadenken over een soort 'mini-Schengenzone'. 

Volgens Koenders probeert een klein aantal gelijkgezinde EU-landen die veel vluchtelingen ontvangen, juist Schengen te versterken.

In de 26 landen van de Schengenzone is geen grenscontrole. Dit systeem is door de instroom van vluchtelingen deze zomer onder druk komen te staan. 

Volgens bronnen aan het Binnenhof denkt het kabinet na over een soort 'mini-Schengenzone' met grensbewaking om de asielinstroom te beperken.

Versnellen

Maar volgens de minister wordt er nagedacht over het versterken en versnellen van maatregelen die eerder al in Brussel zijn genomen om het aantal migranten te beperken.

De groep gelijkgezinde landen wil voorkomen dat allerlei individuele lidstaten maatregelen nemen tegen vluchtelingen en daarmee andere landen verrassen, aldus Koenders.

De ''heel verkennende gesprekken'' tussen de landen gaan volgens hem over bijvoorbeeld het versterken van hotspots waar migranten worden opgevangen aan de grenzen van de Unie, betere identificatie van vluchtelingen, betere grensbewaking en hulp aan Griekenland.

Voorstellen

Hij ziet het feit dat een klein aantal landen wil samenwerken om Schengen te versterken niet als een motie van wantrouwen tegen Brussel. ''De Europese Unie heeft een aantal voorstellen gedaan en die ondersteunen we ook, maar we willen ook dat die echt goed worden uitgevoerd.''

De hoop is dat de maatregelen die deze kleine groep landen uiteindelijk zal nemen later ook worden overgenomen door de andere landen. Zo moet weer eenheid van beleid ontstaan binnen de EU als het gaat om vluchtelingen.