Basisschoolleerlingen met bijzondere talenten op de gebieden van cultuur en sport krijgen meer mogelijkheden om zich daarin buiten de school verder te ontwikkelen.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

In het voortgezet onderwijs zijn al voldoende mogelijkheden voor deze talenten, schrijft hij, maar in het primair onderwijs is het nodig om meer mogelijkheden te scheppen.

Het kan zijn dat het kind alternatieve opdrachten uitvoert dan zijn klasgenootjes of elders onderwijs volgt. Het moet wel net zoveel onderwijsuren krijgen als andere kinderen.

'Maatwerkafspraken'

School en ouders maken 'maatwerkafspraken' over hoe ze regelen dat het kind aan het eind van de basisschool toch de kerndoelen van het basisonderwijs haalt. De school weegt af of de schoolse ontwikkeling daarbij niet in de knel komt.