De gaswinning in de provincie Groningen wordt komend jaar voorlopig teruggebracht tot maximaal 27 miljard kuub per jaar. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet de gaswinning uit het Groningenveld daarmee opnieuw verder terugbrengen.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Een overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als in het gasjaar 2015-2016 sprake is van een relatief koud jaar. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum.

De Raad van State draait de gaskraan in Groningen daarmee nog verder dicht dan minister Henk Kamp (Economische Zaken) dit jaar al aankondigde. In februari liet Kamp weten dat in 2015 39,4 miljard kubieke meter gas mocht worden geboord, 3,1 miljard kuub minder dan aanvankelijk was gepland. In juni bracht hij dit nog verder terug tot 33 miljard over het hele jaar.

Als gevolg van het besluit moet het kabinet rekening houden met een tegenvaller voor de schatkist van ongeveer 1 miljard euro, zo bevestigen bronnen op het Binnenhof na berichtgeving daarover door Het Financieele Dagblad.

Besluit

Het kabinet neemt eind van het jaar definitief een besluit over het advies. "Het eerste belang waar ik op stuur is de veiligheid van de mensen in Groningen en ik probeer rekening te houden met de leveringszekerheid voor alle mensen die van het aardgas afhankelijk zijn", zegt Kamp in een reactie.

Kamp is met de berekeningen voor de hoeveelheid gas uitgegaan van een koude winter. De Raad van State zegt nu dat de bewindsman rekening moet houden met een gemiddelde winter, waarin minder gas wordt gestookt om de huizen warm te houden.

Pas als het toch kouder dan gemiddeld wordt, moet de productie omhoog worden geschroefd. Kamp noemt dit een belangrijke uitspraak en zal de bevindingen van de Raad van State daarom meenemen in zijn uiteindelijke besluit.

Bezwaar

Zo'n veertig partijen tekenden tegen dit besluit beroep aan bij de Raad van State, die hen nu in het gelijk stelt. Onder de bezwaarmakers waren onder meer het college van gedeputeerde staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, twee waterschappen, Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren.

Tegen de uitspraak van de hoogste bestuursrechter van Nederland is geen beroep meer mogelijk.

Volgens de Raad heeft de minister zijn besluit gebasseerd op diverse onderzoeken naar de kans op aardbevingen die de gaswinning in het gebied veroorzaakt. Kamp motiveerde echter niet voldoende waarom een verdere beperking dan een maximale hoeveelheid van 33 miljard kuub per jaar volgens hem niet mogelijk was. De Nederlandse staatskas loopt jaarlijks zo'n 2 miljard euro mis als de gaswinning met drie miljard kuub wordt ingeperkt. 

Volgens de onderzoeken die de minister inzag, blijkt dat een lagere gaswinning de kans op aardbevingen in het gebied verkleint. De minister moet daarom de "noodzakelijke voorzorg" nemen om de risico's van de gaswinning in het Groningseveld te verkleinen, alsdus de Raad van State.

Video: Raad van State brengt gaswinning verder terug 

Reacties

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is "enorm blij" met de uitspraak. "We zijn enorm blij, zeker omdat deze uitspraak van invloed zal zijn op besluiten die minister Kamp in de toekomst zal nemen. Hij kan deze uitspraak niet negeren, dat is onbestaanbaar."

Ook oppositiepartijen D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn blij met de uitspraak, maar hekelen het feit dat er opnieuw een rechter aan te pas moet komen om minister Kamps gasbeleid aan te passen.

Carla Dik-Faber (ChristenUnie): "Wéér wordt minister Henk Kamp teruggefloten vanwege zijn gasbeleid. Het is de tweede keer dit jaar dat de Raad van State hem moet corrigeren in het belang van de Groningse veiligheid." Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): "Wat steekt is dat Kamp niet direct het advies van de toezichthouder opvolgde in 2013, maar dat de Groningers dit bij de rechter moesten bevechten."

D66 wil zo snel mogelijk een debat over de uitspraak van de rechter. "Voorkomen moet worden dat het kabinet later weer door de rechter wordt teruggefloten over de plannen voor de gaswinning in 2016."