De crisisgebieden rond de Europese Unie moeten de komende jaren extra hulp krijgen. Het gaat dan om steun aan vluchtelingen en versterking van de democratie. Regeringspartijen VVD en PvdA willen hiervoor volgend jaar 35 miljoen euro vrijmaken.

Hiervan moet 20 miljoen naar vluchtelingen in landen zoals Libanon en Jordanië gaan. De rest van het geld is bedoeld voor een fonds om de democratie in de het Midden-Oosten, de Westelijke Balkan en Oost-Europa te stutten.

Het geld komt vrij door te schuiven in de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt bijvoorbeeld geld weggehaald bij minder presterende organisaties van de Verenigde Naties. De Kamer praat woensdag en donderdag over de begroting van dat ministerie.

Opvang, onderwijs, voedselhulp en bescherming van vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen moet met het extra geld worden verbeterd. Het is de bedoeling dat hen ''perspectief wordt geboden en ze niet in een gevaarlijk bootje de reis naar Europa hoeven te maken", aldus VVD'er Han ten Broeke. Ook in 2017 moet hiervoor 20 miljoen worden vrijgemaakt.

Stabiliteit 

Met de oprichting van het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen willen VVD en PvdA de stabiliteit versterken in landen grenzend aan de EU door onder meer steun te geven aan maatschappelijke organisaties. ''Beter is het om te voorkomen dat stabiele samenlevingen onder druk komen te staan met nieuwe oorlogen en vluchtelingenstromen tot gevolg", meent Michiel Servaes (PvdA).

Een goed voorbeeld vindt hij Tunesië waar maatschappelijke organisaties een belangrijke rol speelden bij de democratische overgang. Dat soort initiatieven moeten ondersteund worden met het fonds dat moet groeien naar 40 miljoen euro in 2018.