Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) spreekt dinsdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zeggen toe.

Zij gaat erop aandringen dat de VN-Veiligheidsraad meer aandacht moet besteden aan de oorzaken van conflicten en het voorkomen ervan. 

H​et gebeurt niet vaak dat een Nederlandse minister dit belangrijkste VN-orgaan toespreekt.

Ploumen is met een aantal andere ministers uitgenodigd door Groot-Brittannië, dat momenteel voorzitter is van de Veiligheidsraad, om te horen hoe de raad een bijdrage kan leveren aan de nieuwe ontwikkelingsdoelen.

Conflictgebieden

Die zijn in september afgesproken door de VN-lidstaten en moeten leiden tot vreedzame en rechtvaardige samenlevingen.

"In 2025 wonen vier van de vijf armste mensen in conflictgebied. Als we hen willen bereiken en echt werk willen maken van de nieuwe ontwikkelingsdoelen, moeten we meer aandacht besteden aan de oorzaken van conflict. Armoede, ongelijkheid en hoge jeugdwerkloosheid staan aan de basis van vele conflicten wereldwijd", aldus Ploumen.