Het kabinet gaat niet langer met de oppositie onderhandelen over het Belastingplan om zich van een meerderheid in de Eerste Kamer te verzekeren. 

Dat zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Na maanden van onderhandelen en urenlange debatten in de Kamer is het kabinet tot de conclusie gekomen dat de uiteenlopende wensen van de oppositie niet met elkaar verenigbaar zijn. Het kabinet heeft de oppositie wel nodig, omdat de coalitie in de Senaat niet beschikt over een meerderheid.

Uiteenlopende wensen

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) komt nu zelf met een gewijzigd plan dat hij aan de Kamer zal voorleggen. Daarin worden de wensen van de oppositie meegenomen, zonder dat het ten koste gaat van de verwachte groei van de werkgelegenheid en de lastenverlichting van 5 miljard euro, zei Rutte.

Zo worden de kinderbijslag en kindertoeslag verhoogd, de lasten voor ouderen verlaagd en de komen er vergroeningsmaatregelen waar het bedrijfsleven mee kan leven. Dit alles wordt bekostigd door de belasting op shag te verhogen en de belastingschijven aan te passen.

Rutte herinnerde de oppositie eraan dat het Belastingplan een belastingverlaging van vijf miljard euro biedt en 35.000 banen oplevert. Volgens Rutte is er brede steun bij de oppositie voor de lastenverlichting. Hij hoopt dat de voorgestelde aanpassingen voldoende zijn om tot steun in de Eerste Kamer te komen, maar weet dat er geen garanties zijn.

SGP en ChristenUnie

SGP en ChristenUnie laten weten niet in te stemmen met het nieuwe pakket. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) onderhandelde tot het laatste moment met de christelijke partijen die samen met CDA voor een meerderheid in de Senaat kunnen zorgen. SGP-leider Kees van der Staaij laat in een reactie weten niet akkoord te kunnen gaan "met de te grote en oneerlijke belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners"

Het kabinet lijkt nu aangewezen op de steun van D66 en het CDA die de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen. D66 zegt in een reactie verbaasd te zijn over het voorstel van Rutte. "Het kabinet lijkt ons voor het blok te zetten", zegt Kamerlid Steven van Weyenberg. "Een nieuw belastingplan moet zorgvuldig en in overleg tot stand komen. Dit nieuwe voorstel is wat ons betreft te mager." D66 is wel bereid opnieuw met Wiebes in gesprek te gaan.

Er zou aanvankelijk donderdag gestemd worden over het Belastingplan, maar dat werd verschoven naar dinsdag. De Eerste Kamer stemt 15 december over het plan.