De Onderwijsraad waarschuwt voor de risico's van het plan om middelbare scholieren voor verschillende vakken diploma's te laten halen op verschillende niveaus. 

Pas op voor ''ondoordachte en overhaaste" stelselwijzigingen, waarschuwt de Onderwijsraad. 

''Verruiming van de wettelijke kaders brengt risico’s met zich mee voor onder meer de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs, het waarborgen van gelijke kansen en de waarde van een diploma op de arbeidsmarkt'', schrijft de Onderwijsraad in het advies dat vrijdag wordt aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de belangenorganisatie voor middelbare scholieren, had eerder dit jaar gepleit voor diploma’s op verschillende niveaus. Een leerling zou dan bijvoorbeeld havo-eindexamen doen voor het ene vak en een examen op vwo-niveau voor een ander vak. 

Vanuit de Tweede Kamer werd hier ook positief op gereageerd. In de Kamer werd zelfs onlangs een motie aangenomen om het maatwerkdiploma mogelijk te maken.

De Raad vreest echter dat een deel van de leerlingen deze mogelijkheid zou aangrijpen om het zichzelf gemakkelijker te maken. Ook docenten zouden minder hun best doen om scholieren uit te dagen en op niveau te brengen. ''Dit kan uiteindelijk leiden tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs en grotere afstroom dan nu het geval is.''

Dekker

Dekker laat in een reactie aan NU.nl weten het advies serieus te nemen en ziet dan ook niets in de optie om de mogelijkheid te bieden vakken op een lager niveau te kunnen doen.

"De Onderwijsraad is glashelder. Er is al heel veel ruimte voor maatwerk en het is geen goed idee leerlingen daarbovenop de mogelijkheid te bieden vakken op een lager niveau te laten volgen. Ik zal dit advies dan ook ter harte nemen", aldus Dekker.

Ook CDA en PVV zijn tegen het doorzetten van het plan voor het maatwerkdiploma. "Het is slecht om dit nu zo overhaast in te voeren, bovendien is het risico dat leerlingen vakken op een lager niveau gaan doen als ze het wat te moeilijk vinden te groot", stelt CDA-Kamerlid Michel Rog.

Niet doen

PVV-Kamerlid Harm Beertema: "Dit plan schept veel onduidelijkheid voor het vervolgonderwijs en voor het bedrijfsleven. Bovendien wordt het moeilijk te organiseren in de scholen qua rooster. Niet doen dus."

Daar is D66-Kamerlid Paul van Meenen het niet mee eens. "Ik vind dat kansen en talenten van de leerling het uitgangspunt moeten zijn, niet het onderwijssysteem", stelt hij. Volgens hem kan maatwerk mogelijk worden gemaakt als dit wordt vormgegeven vanuit het onderwijsveld, niet vanuit Den Haag. Ook de PvdA wil het maatwerkdiploma doorzetten.

De VVD steunde de PvdA-motie om het maatwerkdiploma in te voeren, maar VVD-Kamerlid Karin Straus zegt nu dat het haar er om gaat dat het volgen van een vak op een hoger niveau ook op het diploma te zien mag zijn.

Debat

De SP wil zo snel mogelijk een debat over de kwestie. "De Onderwijsraad legt de vinger op de zere plek. Vakken op een hoger niveau volgen is prima, maar je krijgt diploma-inflatie als je doorslaat in maatwerk", aldus SP-Kamerlid Tjitske Siderius.

"De waarde van het diploma zal afnemen. Dat zet de toegankelijkheid van hoger onderwijs onder druk, want universiteiten en hoge scholen zullen studenten op hun eigen voorwaarden gaan selecteren aan de poort."