Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, stelt een onderzoekscommissie in naar het lekken uit de zogenoemde commissie-Stiekem.

Dat is donderdag bekendgemaakt door Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg na afloop van een vergadering van het presidium. 

Eerder deze week werd bekend dat er aangifte is gedaan wegens het lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, oftewel de commissie-Stiekem, naar NRC Handelsblad. De commissie-Stiekem bestaat uit de fractievoorzitters van de gekozen partijen. Lekken uit deze commissie geldt als een ambtsmisdrijf.

Woensdag liet het OM weten dat zij de zaak, die al anderhalf jaar speelt, niet verder behandelt en neerlegt bij de Kamer. De Grondwet bepaalt dat de opdracht tot vervolging van een Kamerlid alleen door de regering of de Tweede Kamer kan worden gegeven.

Voldoende gronden

Van Miltenburg maakte donderdag bekend dat de onderzoekscommissie moet onderzoeken of er voldoende gronden zijn om tot vervolging over te gaan. Van Miltenburg zei niet te weten wie van de fractieleiders gelekt heeft. "Door het OM is geen inhoudelijke informatie overgedragen over deze zaak. Noch de kamer, noch het presidium, noch de Kamervoorzitter beschikt over het dossier."

Zij zal later op de avond een brief sturen naar de Tweede Kamer met nadere details over het onderzoek. Volgende week stemmen de Kamerleden over de samenstelling en de taakopdracht van de onderzoekscommissie.

Aanleiding

Aanleiding is de rel die vorig jaar speelde rond minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en de aangifte die vervolgens werd gedaan door VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in zijn rol als voorzitter van de zogeheten commissie-Stiekem.

In 2014 kwam Plasterk in grote politieke problemen doordat hij de Amerikanen verweet 1,8 miljoen tapgegevens te hebben opgehaald in Nederland. In werkelijkheid bleek dat Nederland deze taps zelf had uitgevoerd en geleverd aan de Amerikanen.

Hij zou de Kamer hierover echter niet direct hebben geïnformeerd toen hij zijn fout ontdekte. In de Kamer kreeg hij van een groot deel van de oppositie daarom een motie van wantrouwen aan de broek, inclusief van toenmalig gedoogpartner D66. 

Het zorgde voor een behoorlijke ruzie tussen PvdA-leider Diederik Samsom en D66-leider Alexander Pechtold. Vlak na het debat bleek waarom.

Commissie-Stiekem

NRC wist te melden dat de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, oftewel de commissie-Stiekem, wel degelijk eerder vertrouwelijk was geïnformeerd over de werkelijke herkomst van de taps.

En aangezien lekken uit deze commissie strafbaar is deed Zijlstra aangifte. Nu, ruim anderhalf jaar later, komt het Openbaar Ministerie er pas achter dat het niet bevoegd is om te beslissen over de vervolging van een Kamerlid. 

Wel zijn er aanwijzingen dat één of meerdere fractievoorzitters zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een ambtsmisdrijf, zo liet het OM weten.

Presidium

Daarom buigt het presidium, het orgaan waar bijna alle fracties en de Kamervoorzitter in zijn vertegenwoordigd, zich nu over de zaak. 

Een besluit om tot vervolging over te gaan kan grote gevolgen hebben, aangezien één of meerdere fractievoorzitters dan voor de Hoge Raad zullen moeten verschijnen.