Het lijkt erop dat het kabinet in de Eerste Kamer nog geen meerderheid heeft gevonden voor het Belastingplan voor volgend jaar.

Oppositiepartijen CDA, SGP, ChristenUnie en SP hebben een voorstel ingediend bij staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) om eenverdieners meer fiscaal voordeel te geven.

Maar de bewindsman wil hier niet mee instemmen, hij vreest dat de plannen te veel banen kost. Groei van de werkgelegenheid blijft een randvoorwaarde, zei Wiebes eerder tijdens het debat. 

Het kabinet wil voor volgend jaar 5 miljard euro lastenverlichting doorvoeren, dat moet gepaard gaan met 35.000 extra banen. In de zoektocht naar draagvlak is Wiebes wel bereid met minder arbeidsplaatsen genoegen te nemen.

In de plannen van de oppositie  die niet op steun van Wiebes kunnen rekenen, wordt de kloof tussen gezinnen met een- en tweeverdieners verkleind doordat er 200 miljoen euro naar de eenverdieners gaat. Ook gaat er 200 miljoen euro extra naar de verhoging van de kinderbijslag. 

Beide maatregelen wordt betaald door de belastingverlaging van de eerste en tweede schijf iets te verkleinen. 

Vooral het CDA, ChristenUnie en SGP willen het verschil in belastingdruk tussen gezinnen met jonge kinderen met één kostwinner en gezinnen waarbij beide ouders werken, verkleinen. 

Eerste Kamer

Er wordt donderdag definitief een knoop doorgehakt of er vanuit de oppositie nog een aanpassing op het voorstel komt waar ook Wiebes mee kan leven. Dan wordt er ook door de Tweede Kamer gestemd over het gehele Belastingplan.

De steun van de drie christelijke partijen heeft Wiebes nodig om zijn belastingplannen door de Eerste Kamer te krijgen. De coalitie heeft in de Senaat slechts 21 van de 75 zetels. De Tweede Kamer debatteert sinds woensdagmiddag met Wiebes over het Belastingplan.

Als het Belastingplan zoals het er nu ligt niet wordt veranderd, bestaat de kans dat het in de Eerste Kamer wordt weggestemd.

Die kans lijkt groot, want SGP-Kamerlid en opsteller van het voorstel Elbert Dijkgraaf was niet te spreken over de afwijzing van Wiebes. "Ik ga hier helemaal niets meer aan veranderen", aldus Dijkgraaf.

Alternatief

De christelijke partijen moesten tijdens het debat op zoek naar een alternatieve dekking voor hun plan om gezinnen met één kostwinner financieel tegemoet te komen.

Wiebes is op zich niet tegen het verkleinen van de kloof tussen een- en tweeverdieners, maar laatstgenoemden moeten daar niet de dupe van worden.