De controle van de identiteit van asielzoekers loopt nog niet goed. Door de hoge asielinstroom was een achterstand in de registratie en identificatie ontstaan.

Die achterstand is nu grotendeels ingelopen, maar de manier waarop de identiteit wordt vastgesteld, is beperkt en mogelijk ontoereikend. De Inspectie Veiligheid en Justitie waarschuwt daarvoor in een rapport dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asielzaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Doordat de overheid niet zeker weet wie de persoon en zijn of haar achtergrond is, kan dat risico's opleveren voor de verdere behandeling van de asielaanvraag.

Om de achterstand in te lopen, zijn er meer locaties bijgekomen waar onder meer de politie de identiteit kan vaststellen. Begin oktober was er nog een achterstand van 4500 mensen, maar dat is inmiddels gedaald tot minder dan driehonderd.

Bij de huidige instroom kan binnen twee weken de achterstand worden weggewerkt, verwacht Dijkhoff.

Veilige omgeving

De inspectie concludeert verder dat de tijdelijke opvangvoorzieningen een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden. Dijkhoff is daar blij mee maar wijst er tegelijk op dat er nog steeds een dreigend tekort is aan opvangplekken voor nieuwkomers.

Op 1 november zaten er in totaal bijna 45.000 mensen in een vorm van opvang, van wie bijna 41.000 in de reguliere opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Onder hen zijn 15.700 erkende vluchtelingen. Omdat zij niet snel genoeg kunnen doorstromen naar huisvesting in gemeenten, bezetten zij te lang plekken in de asielzoekerscentra.