Het plan van de SGP om eenverdieners in het Belastingplan tegemoet te komen met een belastingvoordeel, kost op termijn 42.000 banen, zo berekent het Centraal Planbureau (CPB). 

De inkomensongelijkheid wordt door de maatregel wel kleiner, blijkt uit de woensdag gepubliceerde berekening.

De SGP wil samen met de ChristenUnie en de SP 300 miljoen euro weghalen bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack), een fiscaal voordeel voor tweeverdieners met kinderen tot 12 jaar.

Dat geld moet vervolgens worden ingezet om de overdraagbare heffingskorting te verhogen, een maatregel waar een gezin met één kostwinner van profiteert.

Deze belastingmaatregel, door D66 'aanrechtsubsidie' genoemd, kost volgend jaar 240 miljoen euro en loopt op tot 420 miljoen euro in 2023.

Financiële prikkels

Het CPB concludeert dat door de plannen van de SGP het inkomensverschil tussen werkenden en niet-werkenden kleiner wordt, waardoor werken voor de minst verdienende partner minder aantrekkelijk wordt.

"Onderzoek laat zien dat met name de keuze om al dan niet te gaan werken gevoelig is voor financiële prikkels. Daarnaast zijn minst verdienende partners vaak vrouwen en die zijn relatief gevoelig voor financiële prikkels", aldus het planbureau.

Volgens de SGP en SP zijn de berekeningen van het CPB niet volledig. Zou dit wel zo zijn, verdwijnen er juist geen banen, aldus de partijen.

Debat

In het Belastingplan wil het kabinet een lastenverlichting van 5 miljard euro voor werkenden doorvoeren. Dat moet 35.000 extra banen opleveren. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft al laten weten dat zo'n pakket zonder die banen onnespreekbaar is.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met Wiebes vanaf 16.00 uur over het Belastingplan. Hij heeft daarvoor steun bij de oppositie nodig, omdat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Vooralsnog kunnen de partijen  elkaar niet vinden in de verschillende eisen. Het kabinet zoekt ook steun bij D66. Die partij ziet niets in de aanrechtsubsidie en pleit vooral voor meer extra banen. Met D66 is voor een meerderheid in de Senaat ook de steun van het CDA nodig.