Hoewel de coalitie de benodigde steun van de oppositie voor het Belastingplan 2016 nog steeds niet binnen heeft, houdt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vertrouwen in "een goed gesprek" met de oppositie om toch tot een deal te komen.

Dat zei hij woensdag voor aanvang van het debat over het Belastingplan dat moet zorgen voor een lastenverlichting van 5 miljard euro.

"Alle partijen willen de belastingen verlagen, de vraag is hoe je dat doet", aldus Wiebes. Voor hem staat centraal dat de lastenverlichting doorgaat en dat de door het kabinet voorspelde 35.000 extra banen er gaan komen. 

Wiebes houdt vertrouwen in Belastingplan

Nieuw plan christelijke partijen

Het kabinet is naarstig op zoek naar steun bij de oppositiepartijen om de belastingplannen en daarmee de lastenverlichting door de Eerste Kamer te krijgen. De coalitie telt in de Senaat 21 van de 75 zetels en heeft daarmee bij lange na geen meerderheid.

Wiebes probeerde de afgelopen periode tot een akkoord te komen met CDA, ChristenUnie en SGP (tezamen 17 zetels in de Eerste Kamer), maar de eisen van de christelijke partijen gaan het kabinet te ver. De partijen maken zich hard voor een verhoging van de belastingvoordelen voor kostwinners ten koste van gezinnen met twee werkende partners.

Werkgelegenheid

De financiële eisen die achter dit plan liggen, gaan volgens de staatssecretaris ten koste van de werkgelegenheid en daar kan het kabinet niet mee akkoord gaan. CDA, SGP en ChristenUnie zijn daarom voor het debat bij elkaar gekomen en hebben de intentie uitgesproken er met elkaar uit te komen, aldus een zegsman van een van de christelijke partijen.

De drie partijen zijn op dit moment op zoek naar een alternatieve dekking om de verschillen in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen.

Alternatief

Eerder op de dag werd bekend dat Wiebes naar steun heeft gezocht bij D66 en het CDA. Volgens de oppositie om de druk op de ChristenUnie en SGP op te voeren.

Navraag leert dat Wiebes inderdaad bij D66 is langsgegaan, maar dat zou de staatssecretaris wel vaker doen, zei de partijwoordvoerder. Voor D66 is vergroening van het belastingstelsel en meer banen een voorwaarde voor steun.

Bij het CDA wordt ontkend dat er met Wiebes is gesproken. De christendemocraten houden vast aan het adagium dat er alleen onderhandeld wordt in het openbare debat. Het CDA wijst erop wel op dat het Belastingplan zoals dat er nu ligt een goed plan is met lastenverlichtingen voor de burgers. Het amendement van de SGP dat oproept de belastingvoordelen voor eenverdieners te verhogen werd niet ondertekend door het CDA.

Eerste Kamer

Mocht het kabinet er niet uitkomen met de oppositie, dan zal Wiebes het Belastingplan ongewijzigd naar de Senaat sturen. De coalitie gokt er dan op dat de oppositiefracties in de Eerste Kamer het pakket met lastenverlichtingen voor werkenden niet durven weg te stemmen.

Tijdens het debat woensdagmiddag zal Wiebes ingaan op de dinsdag gestelde vragen en voorstellen die de Kamer deed. Donderdag stemt de Tweede Kamer over de plannen.