De Britse regering zal meer duidelijkheid moeten geven over haar wensen voor de Europese Unie. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) vindt dat de brief die de Britse premier David Cameron dinsdag naar Brussel heeft gestuurd, is opgesteld in een ''beetje algemene termen''.

Het Verenigd Koninkrijk wil dat de EU een aantal hervormingen doorvoert. De Britten houden voor eind 2017 een referendum over het EU-lidmaatschap.

Cameron vreest dat de Britten zullen kiezen voor een uittreding als zijn wensen voor hervormingen niet worden doorgevoerd.

In de brief ziet Koenders een aantal elementen ''die voor ons allemaal beter zijn'' zoals de versterking van de rol van de nationale parlementen en voltooiing van de interne markt.

Het kabinet wil de Britten graag bij de EU houden. Maar naar de Britse wensen op het gebied van bijvoorbeeld vrij verkeer van personen gaat Koenders "heel precies" kijken, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer.

Flexibele unie

Cameron wil van Europa een "flexibele unie van vrije staten" maken, zei hij in een toespraak in Londen. Geen benadeling ten opzichte van de eurolanden en minder sociale rechten voor EU-migranten in het Verenigd Koninkrijk staan op zijn onderhandelingslijstje.

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad vanaf volgende week gesprekken voeren met alle lidstaten én het Europees Parlement over de wensen van de Britse regering.