Het is voor de de VVD onbespreekbaar om te tornen aan de belastingvoordelen voor tweeverdieners met jonge kinderen ten faveure van gezinnen met één kostwinner.

Dat zei VVD-Kamerlid Helma Neppérus dinsdag tijdens het debat over de belastingplannen voor volgend jaar.

"Vrouwen hebben jarenlang moeten strijden om te kunnen werken", aldus de VVD'er. "Dat vinden wij essentieel."

De verhoging van de belastingvoordelen voor eenverdieners is een uitdrukkelijke wens van het CDA, ChristenUnie en SGP. Zij vinden dat gezinnen niet financieel benadeeld moeten worden als een van de partner besluit niet te werken. 

De christelijke partijen vinden dat eenverdieners met kinderen onder de 12 jaar onevenredig zwaarder belast worden ten opzichte van tweeverdieners die tezamen uitkomen op hetzelfde inkomen als een eenverdiener. Tweeverdieners krijgen via de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting een fiscale tegemoetkoming voor gezinnen waar beide partners werken. 

De stellingname van de VVD is opmerkelijk. Staatssecretaris Eric Wiebes  (Financiën) is naarstig op zoek naar steun bij de oppositie om zijn plannen door beide Kamers te loodsen. De VVD en PvdA komen in de Eerste Kamer zeventien zetels te kort om de belastingplannen door de Senaat te loodsen. Steun van het CDA (twaalf zetels), ChristenUnie (drie) en SGP (twee) helpt het kabinet wel de benodigde zetels in de Eerste Kamer.

Tegemoet

De staatssecretaris is de christelijke partijen deels tegemoetgekomen door 100 miljoen euro vrij te maken om de belastingdruk voor eenverdieners te verlagen. Dat is voor de SGP te weinig: er moet 300 miljoen bij.

Maar dat gaat weer banen kosten, schreef Wiebes eerder in antwoord op Kamervragen, en daar kunnen de VVD en PvdA niet mee instemmen.

Die zien het Belastingplan, waarin een lastenverlichting van 5 miljard euro voor werkenden en 35.000 extra banen centraal staan, als een bekroning op het strenge bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren. Dat werpt nu zijn vruchten af in de vorm van economische groei, al is het maar de vraag in hoeverre het kabinetsbeleid daar verantwoordelijk voor is. 

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei dinsdag zich niet te kunnen voorstellen dat er partijen in de Kamer zijn die "de lastenverlichting van 5 miljard euro willen torpederen". Eerder zei premier Mark Rutte dat het "een blamage voor de politiek" zou zijn als het Belastingplan zou sneuvelen.

Accentverschillen

Wat de PvdA betreft, valt er te praten over de belastingdruk voor eenverdieners, maar dan gaat het over "accentverschillen" die de groei van banen en versterking van de koopkracht niet mogen verstoren, zo bleek uit het debat dinsdag.

Vooralsnog lijken de oppositiepartijen niet gevoelig voor de onderhandelingsstrategie van het kabinet. De SGP blijft in de bres springen voor de eenverdieners, net als de ChristenUnie die verdere vergroening van het belastingstelsel eist.

Het CDA vindt 5 miljard euro aan lastenverlichtingen prima, maar vindt dat de ouderen niet vergeten mogen worden. Ook hebben de christen-democraten hun bedenkingen bij de effectiviteit van het fiscale voordeel voor gezinnen met twee werkende partners, de zogenoemde inkomensafhankelijke combinatiekorting. De partij ziet de tegemoetkoming liever verpakt worden in de verhoging van de kinderbijslag waarvan ook de eenverdieners profiteren.

Banen

D66, die het kabinet in het verleden meermaals te hulp schoot, is ook niet bereid om concessies te doen. Zij eisen meer banen en verdere vergroening. Meer geld voor eenverdieners zien de sociaal-liberalen niet zitten. Tornen aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor tweeverdieners ten gunste van de eenverdieners ziet D66 als een stap terug in de emancipatie van vrouwen. 

De partij vindt dat werkende vrouwen beloond moeten worden en tweeverdieners dat terug mogen zien in de portemonnee. Als de lasten voor tweeverdieners worden verhoogd, raakt wat D66 betreft de steun voor het pakket "steeds verder uit beeld".

Ook op steun van de SP hoeft Wiebes waarschijnlijk niet te rekenen. De partij ziet te weinig lastenverlichting voor de laagste inkomens en uitkeringsgerechtigden terug in de plannen.

Woensdag antwoordt het kabinet op de gestelde vragen en donderdag wordt er gestemd.