Minister Lilianne Ploumen wil dat er migratiedeals worden gesloten met Afrikaanse landen en staten in het Midden-Oosten om zo de toestroom van vluchtelingen naar Europa in te dammen. 

De bewindsvrouw ziet in de recentelijk gesloten overeenkomst met Turkije een goed voorbeeld voor dergelijke afspraken.

''Het is belangrijk dat Europa en Afrika als gelijkwaardige partners een nieuwe deal sluiten. Zo'n veranderde relatie is onvermijdelijk door de economische groei en het toenemend zelfbewustzijn in Afrika. Veel landen daar delen de Nederlandse wens om hulp deels te vervangen door handel waar de hele bevolking van profiteert'', aldus Ploumen maandag in een interview met dagblad Trouw.

Turkije

Turkije krijgt geld en visumliberalisatie van de EU en zorgt in ruil daarvoor dat vluchtelingen in dat land meer toekomstperspectieven krijgen en verstevigt de grensbewaking.

Dergelijke punten zouden ook in afspraken met andere landen terug kunnen komen. Tijdelijke werkvisa voor onderdanen van Afrikaanse landen sluit Ploumen daarbij niet uit.

''Ik ga niet vooruitlopen op onderhandelingen en in Europa is de werkloosheid ook nog hoog, maar het is een kwestie van geven en nemen.''

Ontwikkelingssamenwerking

Ook zouden Europese landen meer geld voor ontwikkelingssamenwerking moeten uitgeven. ''Ik dring er bij andere Europese landen op aan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Groot-Brittannië en Nederland investeren veel in opvang in de regio, maar sommige Europese landen lopen achter. Als Europese leiders de grondoorzaken van de crisis willen aanpakken, hoort daar ook financiële betrokkenheid bij.''