Het budget van het ministerie van Veiligheid en Justitie moet volgend jaar met "minimaal" 200 miljoen omhoog. Gebeurt dit niet, dan zal het CDA tegen de begroting in de Eerste Kamer stemmen.

Daarvoor waarschuwde CDA-leider Sybrand Buma zaterdag in Utrecht op het najaarscongres van de partij.

Volgens Buma gaat het kabinet "volstrekt onverantwoordelijk" om met de veiligheid. Daarom moet er volgens het CDA meer geld bij. "Zo niet, dan zal het kabinet tegen de muur van Elco Brinkman en zijn fractie oplopen", zei Buma. Elco Brinkman leidt de partij in de Eerste Kamer. 

Het kabinet is afhankelijk van de oppositie voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Er is door het kabinet inmiddels rond de 100 miljoen gevonden om de gaten in de justitiebegroting te dichten. Justitieminister Ard van der Steur overlegt met partijen in de Tweede Kamer over de kwestie.

Belastingen en vluchtelingen 

Het CDA wil ook meer aanpassingen in het belastingplan, maar hier stelt Buma minder harde eisen. Hij wil dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor ouderen en mensen met een inkomen. Hij "hoopt er echt uit te komen", zei hij.

Over de vluchtelingenproblematieke zij Buma dat vluchtelingen hier tijdelijk zijn en na afloop van een oorlog of crisis moeten terugkeren naar hun eigen land om dat weer op te bouwen. "Vluchtelingschap hoort zoveel mogelijk tijdelijk te zijn", zo sprak Buma. 

Europa zou volgens het CDA daarnaast meer moeten doen aan grensbewaking en de ontwikkelingssamenwerking moet zich meer richten op de crisisregio rond Europa. Dat laatste betekent dat hulp voor bijvoorbeeld Myanmar naar Libië of Jordanië moet gaan, aldus Buma.