Circa 547.000 huishoudens verdienen te veel om in een sociale huurwoning te wonen. De aanpak van de overheid om deze 'scheefwoners' te laten doorstromen naar duurdere woningen stokt.

Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek en een nieuw rapport in opdracht van de Woonbond en koepel van woningcorporaties Aedes.

Nog eens 332.000 huurders wonen eigenlijk te duur in relatie tot hun inkomen. Zij krijgen daardoor meer huurtoeslag dan nodig is, constateert de omroep. Deze groep zou juist in een goedkopere huurwoning moeten wonen.

Ruim een kwart van alle huurders is scheefwoner. Dit zijn zowel mensen die in een te goedkoop huis wonen als huurders in een te dure woning.

Volgens de NOS stelt driekwart van de 57 geraadpleegde woningcorporaties dat het kabinetsbeleid om scheefwonen tegen te gaan niet werkt. Minister Stef Blok (Wonen) gaf corporaties de gelegenheid om de huren voor de hogere inkomens extra te verhogen.

Verschil

Probleem bij deze doorstromingsprikkel zou echter het grote verschil zijn tussen de maximale huur in corporatiewoningen (710 euro) en de prijzen van huurwoningen in de vrije sector. In de Randstad kost het huren van een vrijesectorwoning minstens 900 euro per maand.

In meerdere rapporten is inmiddels geconcludeerd dat er te weinig betaalbare vrijesectorwoningen zijn voor huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning.

Kwaliteit

Corporatie Aedes en huurdersvereniging Woonbond hebben eerder afgesproken dat de huurstijgingen voorlopig beperkt zouden moeten blijven. Aedes en de Woonbond maken zich namelijk zorgen over de betaalbaarheid van de huren.

De organisaties willen dat de huurprijs in plaats daarvan meer wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. De minister heeft dit gezamenlijke advies van de Woonbond en Aedes overgenomen.

Goede kant

"We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke aanpak", aldus de minister. "Maar de beweging gaat de goede kant op."

Blok stelt dat 3 procent van de scheefwoners is doorgestroomd in het eerste jaar dat de huren op basis van het inkomen extra verhoogd mochten worden. De inkomensafhankelijke huurverhoging is per 1 juli 2013 ingevoerd. Het gaat dan om de groep die te veel verdient voor een sociale huurwoning.

De scheefwoners kunnen verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector. Volgens het ministerie kan het aanbod van betaalbare woningen in de vrije sector groeien nu het voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen aantrekkelijker is geworden deze woningen te gaan bouwen.

Ook zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure huurwoningen terechtkomen.