Drie medewerkers van Defensie die worden verdacht van corruptie bij de aanbesteding van voertuigen, stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met straffen van hun werkgever.

De zaak draait om de aanschaf van 1667 Volkswagen Amaroks.

De drie worden strafrechtelijk vervolgd. Een andere betrokkene, een kolonel, werd ook verdacht van ambtelijke corruptie. Maar hij is volgens hun advocaat Michael Ruperti door de aanklager inmiddels ''van alle blaam gezuiverd’’.

Defensie verwijt hem toch ernstig plichtsverzuim en heeft aangegeven hem ook te straffen.

Aantekening

De kolonel, een luitenant-kolonel en twee burgermedewerkers krijgen voor zes jaar een aantekening in hun personeelsdossier voor ernstig plichtsverzuim. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij de komende zes jaar niet worden bevorderd.

Verder mogen ze tien jaar lang geen functie bekleden waarbij ze contacten onderhouden buiten Defensie. De twee betrokken burgers moeten verder binnen een halfjaar bij Defensie ander werk zoeken, anders volgt ontslag.

Ruperti vindt dat eerst het oordeel van de strafrechter moet worden afgewacht, voordat Defensie sancties oplegt. ''Door deze medewerkers, die allemaal een uitstekende staat van dienst hebben, nu zelf te straffen, gaat Defensie op de stoel van de rechter zitten."

Over de sancties voor de kolonel is de advocaat helemaal verbolgen. ''Het is onbegrijpelijk dat de kolonel wordt gestraft terwijl de officier van justitie zijn zaak heeft geseponeerd, omdat hij dus onterecht werd verdacht."

Marktconform

De vier ontkennen schuldig te zijn. Ze zeggen ''volgens de regels te hebben gehandeld". Ruperti: ''Bij de aanschaf van privéauto's zijn marktconforme kortingen van enkele honderden euro's aan ze verleend. Ze hebben hun auto gewoon bij de dealer gekocht en niet bij Pon." Volkswagen-importeur Pon was bij de aanbesteding betrokken.

Los van de lopende strafzaak heeft Defensie zelf maatregelen genomen, op grond van eigen informatie. ''Informatie uit en uitkomsten van de strafrechtelijke vervolging, kan ertoe leiden dat verdere maatregelen volgen'', reageert Defensie. Defensie zegt nergens op vooruit te lopen en doet geen verdere mededelingen.