Premier Mark Rutte vindt het "niet gek" dat de gesprekken over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie heropend worden nu de twee partijen elkaar nodig hebben in de aanpak van de vluchtelingenproblematiek. 

Tegelijkertijd staan die gesprekken wel los van de gezamenlijke aanpak van de problematiek. Dat zei Rutte donderdagavond tijdens het debat over de Europese aanpak van de vluchtelingenstroom.

De Europese Commissie is met Turkije in gesprek over de verscherping van de grensbewaking, verbetering van de opvang en registratie en terugsturen van vluchtelingen die niet Europa mogen blijven.

"We proberen afspraken te maken met de Turken over de opvang van vluchtelingen in Turkije en willen voorkomen dat mensen uit de opvangkampen naar Europa reizen", zei Rutte. Hij wees erop dat Europa bereid is daarvoor een stevige financiële bijdrage te leveren.

De versoepeling van de visumplicht maakt daarbij onderdeel uit van de onderhandelingen, maar van verzachting van de toetredingscriteria is geen sprake, zei Rutte. De gesprekken zullen gaan over samenwerking op het gebied van economisch en monetair beleid.

Hij benadrukte dat de gesprekken over de toetreding los staan van de onderhandelingen over de aanpak van de vluchtelingenstroom, maar dat de gesprekken opnieuw worden geopend vindt Rutte "niet gek" als de EU toch met Turkije om tafel zit.

Volgens de oppositie zijn de toetredingsgesprekken niet los te zien van de vluchtelingenaanpak. CDA-leider Sybrand Buma: "Er is wel een link, want je gaat wel opnieuw onderhandelen."

De oppositie hekelt het signaal dat de premier en de EU daarmee afgeeft aan Turkije, waar de afgelopen tijd steeds vaker journalisten en leden van de rechterlijke macht worden opgepakt.

Ook de VVD en PvdA eisen dat er niet gemarchandeerd wordt met de toelatingscriteria. "Turkije moet gewoon voldoen aan alle criteria. We zijn al zeer kritisch over de toetreding van Turkije, dat land mag niet toetreden door het vluchtelingenprobleem. Anders wordt het een koehandel", zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra eerder.