Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) gaat van 10 tot 14 januari op handelsmissie naar Cuba. Tijdens het bezoek is er extra aandacht voor cultuur en sport.

''Enkele Nederlandse bedrijven hebben al activiteiten op Cuba en bereiden intensivering daarvan voor. Andere bedrijven willen zich juist oriënteren op commerciële mogelijkheden nu de relatie van dat land met de Verenigde Staten snel verbetert'', aldus Ploumen in een verklaring donderdag.

Vorig jaar hebben Cuba en Nederland een aantal samenwerkingsakkoorden gesloten op onder meer het gebied van toerisme, water, landbouw en duurzame energie.

Die afspraken moeten tijdens het bezoek van de bewindsvrouw verder worden uitgewerkt.